Contact

Bijeenkomsten voor belangstellenden

Onze bijeenkomsten voor belangstellenden vinden meestal plaats op een donderdagavond:

In verband met de coronacrisis zijn helaas alle bijeenkomsten vanaf 12 maart tot nader order afgelast!

 • 26-02-2019 di:  Open comparitieavond* voor belangstellenden en hun partners
 • 28-02-2019 do: Avond voor belangstellenden
 • 30-03-2019 za:  Lezing voor belangstellenden en hun partners 13.00-17.00 uur
 • 04-04-2019 do: Avond voor belangstellenden
 • 16-05-2019 do: Avond voor belangstellenden
 • 27-06-2019 do: Avond voor belangstellenden
 • 26-09-2019 do: Avond voor belangstellenden
 • 28-11-2019 do: Avond voor belangstellenden
 • 30-01-2020 do: Avond voor belangstellenden
 • 25-02-2020 di:  Open comparitieavond* voor belangstellenden en hun partners
 • 19-03-2020 do: Avond voor belangstellenden
 • 28-05-2020 do: Avond voor belangstellenden

De aanvangstijd is 20.00 uur tenzij anders vermeld; wij ontvangen u graag tussen 19.30 en 19.50 uur.

De bijeenkomsten hebben tot doel u kennis te laten maken met de aard en werkwijze van de vrijmetselarij in het algemeen en die van Loge West-Friesland in het bijzonder. In aanwezigheid van enkele vrijmetselaren bieden wij u gelegenheid om vragen te stellen, van gedachten te wisselen en te onderzoeken of de vrijmetselarij aansluit bij hetgeen u zoekt.

*Een 'Open comparitieavond' is een gelijkende, reguliere vrijmetselaarsbijeenkomst die is opengesteld voor belangstellenden, zodat zij kunnen kennisnemen van de werkwijze, alsook met de sfeer van de Loge. Tijdens deze bijeenkomst wordt door een van de loge-broeders een voordracht gehouden, waarna de gelegenheid wordt geboden om onderling van gedachten te wisselen. Tevens zal men in de gelegenheid worden gesteld tot het stellen van vragen. Na afronding van de bijeenkomst is er een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Wilt u hierbij aanwezig zijn, neemt u dan contact met ons op via email: info.loge045@vrijmetselarij.nl
Gebruik voor andere zaken betreffende de loge het emailadres: secretaris.loge045@vrijmetselarij.nl
Wilt u contact aangaande het logegebouw stuurt u dan een email aan: cronenootstichting@gmail.com

Het adres is: Binnenluiendijk 2, 1621 ME Hoorn
Entree via de achteringang, door de groene poort. Parkeren kan op het ABC of op de Nieuwe Wal.

Op het ABC is het deel van de parkeerplaats dat gelegen is aan de woningzijde gereserveerd voor de bewoners, de rijen aan de zijde van het park kunnen gratis worden gebruikt.