Contact

Bijeenkomsten voor belangstellenden

Ongeveer een keer per twee maanden organiseren wij een bijeenkomst voor belangstellenden. Wilt u hierbij aanwezig zijn, neemt u dan contact met ons op via email: info.loge045@vrijmetselarij.nl , of via telefoon: 06-28616765
Gebruik voor andere zaken betreffende de loge het emailadres: secretaris.loge045@vrijmetselarij.nl
Wilt u contact aangaande het logegebouw stuurt u dan een email aan: cronenootstichting@gmail.com

De aanvangstijd van onze bijeenkomsten is gewoonlijk om 20.00 uur. Wij ontvangen u dan graag tussen 19.30 en 19.50 uur.
De bijeenkomsten hebben tot doel u kennis te laten maken met de aard en werkwijze van de vrijmetselarij in het algemeen en die van loge West-Friesland in het bijzonder. In aanwezigheid van enkele vrijmetselaren bieden wij u de gelegenheid om vragen te stellen, van gedachten te wisselen en te onderzoeken of de vrijmetselarij aansluit bij uw belangstelling.

Een keer per jaar verzorgen wij een 'Open comparitieavond'. Dit is een gelijkende, reguliere vrijmetselaarsbijeenkomst die is opengesteld voor belangstellenden, zodat u kennis kan nemen van de werkwijze en de sfeer van de loge. Tijdens deze bijeenkomst wordt door een van de loge-leden een voordracht gehouden, waarna de gelegenheid wordt geboden om onderling van gedachten te wisselen. Tevens zal u in de gelegenheid worden gesteld tot het stellen van vragen. Na afronding van de bijeenkomst is er een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Het adres is: Binnenluiendijk 2, 1621 ME Hoorn
Entree via de achteringang, door de groene poort. Parkeren kan op het ABC of op de Nieuwe Wal.

Op het ABC is het deel van de parkeerplaats dat gelegen is aan de woningzijde gereserveerd voor de bewoners, de rijen aan de zijde van het park kunnen gratis worden gebruikt.