Volhardend, IJverig, Werkzaam.

Loge Industria is een relatief kleine en actieve vrijmetselaarsloge uit Drachten, met zo’n 25 leden. Wij komen op maandagavond bijeen in het logegebouw in Hoornsterzwaag. 

De loge kenmerkt zich door een saamhorigheid en harmonie waardoor we in een sfeer van vertrouwelijkheid samenkomen en van gedachten kunnen wisselen over uiteenlopende onderwerpen. Door de bescheiden omvang van de loge kunnen de leden, in vrijmetselaarstaal broeders, elkaar op een persoonlijk niveau leren kennen.

De loge heeft sinds 1970 als vestigingsplaats Drachten maar de wekelijkse bijeenkomsten vinden tegenwoordig plaats in Hoornsterzwaag. We delen daar het logegebouw met onze moederloge “Ken U Zelven” uit Heerenveen. De leden van onze loge komen hoofdzakelijk uit Friesland en omgeving met ieder een verschillende achtergrond in het maatschappelijk leven. 

Op de website www.logeindustria.nl vindt u meer informatie.

Volhardend, IJverig, Werkzaam.