Het logegebouw

Loge Industria komt wekelijks op maandag bijeen in het logegebouw aan de Schoterlandseweg 30 in Hoornsterzwaag. Zij deelt dit gebouw met haar moederloge “Ken U Zelven” uit Heerenveen die hier op woensdagavond samenkomt.

Het gebouw is in 1960 gebouwd als gereformeerde kerk nadat het oorspronkelijke houten kerkgebouw uit 1931 was afgebrand. In 2005 heeft de Loge “Ken U Zelven” uit Heerenveen dit gebouw gekocht en omgebouwd tot logegebouw.

Een deel van het gebouw is hierbij geschikt gemaakt voor de formele vrijmetselaarsbijeenkomsten waarbij in vrijmetselaarstaal, wordt gesproken over werkplaats of loge. Een tweede deel van het gebouw is geschikt gemaakt voor de meer informele bijeenkomsten, vaak aangeduid als voorhof. In deze voorhof bevindt zich ook een kleine bibliotheek en een zeer uitgebreide keuken.

De werkplaats of loge is enerzijds modern aangezien ze in 2005 ingericht is. Anderzijds bevat ze alle noodzakelijke elementen die een ruimte geschikt maken voor de rituele vrijmetselaarsbijenkomsten. Zo is er bijvoorbeeld verlichting die de opgaande en ondergaande zon symboliseert en die een rol speelt bij het begin en het einde van de werkzaamheden in de loge. Op deze pagina is een kleine impressie van de ruimte te zien waarbij alle elementen op de foto’s tijdens de diverse bijeenkomsten hun betekenis krijgen.