Over de loge

De oprichters van de loge kozen als motto Volhardend, IJverig en Werkzaam een motto dat past bij beschouwende en toch pragmatische levenshouding van onze leden.  Loge Industria werkt volgens de gewoonten en gebruiken van de Nederlandse Masculiene Vrijmetselarij aan de persoonlijke ontwikkeling van haar leden. Dit gebeurt in een combinatie van formele en informele bijeenkomsten met ieder een eigen karakter.

Tijdens de formele rituele bijeenkomsten wordt een zogenaamd rituaal uitgevoerd waarin de meer dan 250 jaar oude vrijmetselaarstraditie is verwerkt. Deze avonden worden afgesloten met een gezamenlijke maaltijd waarin, met het nodige plezier, wordt teruggekeken op het uitgevoerde rituaal.

Tijdens de informele bijeenkomsten houdt een van de broeders een voordracht waarin hij een persoonlijk, maatschappelijk of typisch vrijmetselaarsonderwerp behandelt waarbij we in een open dialoog ideeën uitwisselen en ervaringen delen. Doel van deze vrijmetselaarsdialoog is om het onderwerp vanuit verschillende gezichtspunten te verdiepen, niet om elkaar te overtuigen of elkaars standpunten te bestrijden

Onze logebijeenkomsten worden door de leden in de regel als een rustpunt in de week beschouwd en door de harmonieuze dialoog vaak als inspirerend ervaren.