Minimaliseren
De loge Eensgezindheid, nummer 150

kleuren:       Blauw - Rood  

opgericht:    1 december 1932
 
postadres:    Molenlaan 62, 3055 EM Rotterdam
 
email:           secretaris.loge150@vrijmetselarij.nl

bank:           513164 t.n.v. Thesaurier der Loge  

 

Bestuur

Voorzittend Meester:           W. Ouwerkerk, Wim

Gedeputeerd Meester:         M. van Wijk, Marco

1e Opziener:                      

2e Opziener:                      

Redenaar:                          M. J. M. de Haan, Max

Secretaris:                          D. Elberg, Dick

Thesaurier: