Minimaliseren

Zoals elke loge dient ook de loge Eensgezindheid een ledenvergadering te houden, voornamelijk gewijd aan bestuurlijke en geldzaken. Hierna kunt u de voorliggende agenda bezien van de komende bijeenkomst en treft u het verslag aan van de vorige Algemene ledenvergadering. Alleen leden kunnen deze gegevens inzien na inloggen.