Menu: Wie zijn wij > Dick

Minimaliseren

Dick Elberg, bouwjaar 1935

Lid van de Orde van Vrijmetselaren sinds: 1994
 
Ik ben geboren op 13 maart 1935 in wat toen nog de gemeente Hillegersberg was. In 1941 werd deze randgemeente samen met andere geannexeerd door de gemeente Rotterdam.
 
Doordat de Duitsers de lagere school hadden ingepikt heb ik weinig lager onderwijs genoten, krap drie en half jaar. Een feit, dat  bij het voortgezet onderwijs een nadelige invloed heeft uitgeoefend.
 
Daar studeren toen nog niet zo in de mode was, ben ik na de HBS(5jr) gaan werken bij de Rotterdamse rederij Van Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomvaartmaatschappij. Van feb 55 – sept 56 heb ik mijn dienstplicht vervuld bij de Verbindingsdienst van de Landmacht. Na terugkeer bij de rederij heb ik 5,5 jaar bij onze chartermaatschappij op vliegveld Sestienhoven.
 
In 1962 ben ik weer in de schoot van de rederij teruggekeerd. Functies vervuld bij de Nautische en Technische Dienst;de laatste 18 jaar als hoofd Inkoop.  Tussen 1968 en 1991 werd de firma verscheidene malen overgenomen. In 1991 vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan en ging uiteindelijk failliet. Voor de finale afhandeling heb ik als laatste nog twee jaar voor de bank en de curator. Als laatste heb ik in 1993 de meterstanden opgenomen en de sleutel aan de curator overhandigd. Einde verhaal na 40 jaar arbeid.
 
Instinctief voelde ik mij altijd al aangetrokken tot de Vrijmetselarij. Een van de Bbr nodigde mij uit voor een avond met belangstellenden. Dit was het begin. De procedure was toen langer dan nu. Na ruim een jaar werd ik ingewijd op 14 november 1994. Het is interessant om  te gaan met een groep mannen die men niet zelf gekozen heeft, maar die allen de intentie hebben “zichzelf te leren kennen”. Geplaagd door verlegenheid ben ik jaloers op velen van mijn Bbr, die met gemak een onderwerp aansnijden en uitgebreid daarover spreken. In de profane wereld moest ik altijd van wanten weten, kennis die mij in de Vrijmetselarij  ontbreekt of moeite kost.