Welkom

Vrijmetselaarsloge Het Gulden Vlies

Het Gulden Vlies is een vrijmetselaarsloge uit Arnhem die op donderdag avond bij elkaar komt. De bijeenkomsten staan in het teken van broederschap en van persoonlijke ontwikkeling, er zijn ongeveer 40 leden. De loge is een werkplaats (zoals we dat ook wel noemen) die is erkend door het Grootoosten der Nederlanden. Wat doelstelling, werkwijze en organisatie betreft is veel te vinden op de website van het Grootoosten. Zie daarvoor: www.vrijmetselarij.nl .

Adres Arnhemsestraatweg 360, Velp (Let op: op sommige navigatiesystemen dient u de plaats Rheden in te voeren)
Tijd donderdag van 20 tot 23 uur

 

 

 

 

 

Let op: De ingang van het logegebouw is vlak naast het viaduct van de A12

Voorzitter: 

Roel van Woudenberg: voorzitter.loge240@vrijmetselarij.nl

Secretaris: M. 't Gilde: secretaris.loge240@vrijmetselarij.nl

Voorlichter: Rik Hoevers: rik.progeek@gmail.com

Op deze site vindt u de volgende informatie over Het Gulden Vlies:

  • Het logegebouw, foto's van de locatie
  • De mythe van het Gulden Vlies, de griekse mythe waaraan de loge haar naam ontleend 

Indien uw nieuwsgierigheid is gewekt bent u van harte uitgenodigd eens langs te komen op een avond voor belangstellenden, mail daarvoor de voorlichter

Passer en winkelhaak

Passer en winkelhaak

Passer en winkelhaak zijn twee veelgebruikte symbolen in de vrijmetselarij. De winkelhaak symboliseert onze rechte verhouding tot elkaar en de wereld, de passer wordt gezien als het instrument waarmee de Opperbouwmeester des Heelals orde schept in het universum. Van de letter "G" wordt soms gezegd dat deze voor "God" staat, maar ook worden "Gnosis" en "Geometrie" als mogelijke betekenissen genoemd.

AVOND VOOR of MET BELANGSTELLENDEN

 Twee maal per jaar is er doorgaans een Avond voor of met Belangstellenden. Een avond voor belangstellenden is voor iedereen die belangstelling heeft toegankelijk. Een avond met belangstellenden is alleen voor mannen die via een lid van onze loge zijn uitgenodigd. Zo'n avond is een gewone bijeenkomst waarin door een van de broeders een lezing wordt gegeven, waarna van gedachten wordt gewisseld. Kunt u niet aanwezig zijn en heeft u toch wel  belangstelling dan kunt u dat altijd laten weten aan de Voorzitter of de Voorlichter van de Loge.  Dan  wordt met u besproken hoe u nader kennis kunt maken met de Vrijmetselarij en in het bijzonder de Loge  "Het Gulden Vlies" 


 

Loge Het Gulden Vlies

Arnhemsestraatweg 360

Velp