De Mythe

Jason en de Argonauten

De mythe van Het Gulden Vlies

Bij de oprichting van de loge heeft de Griekse mythe van Jason en de Argonauten als inspiratie gediend.

Het verhaal gaat over Jason, een Griekse koningszoon die als gewone jongen opgroeit. Hij geeft gehoor aan de innerlijke drang tot heldendom en vertrekt op een lange reis vol avontuur en gevaar. Tot zijn gezelschap behoort het puikje van de Griekse helden zoals Hercules en Orpheus. Ze noemen zich de Argonauten, naar hun schip de Argo. Hun zoektocht voert naar het Gulden Vlies, een door de goden geschonken gouden schaapsvel met bijzondere krachten.

De zoektocht van Jason beschrijft een innerlijke reis die wij allemaal kunnen gaan. Onze loge is voor ons de Argo, het voertuig waarmee we deze reis aan gaan. Tijdens onze bijeenkomsten roeien we gezamenlijk symbolisch in onze boot. Ons doel is het Gulden Vlies, gelegen in onszelf.