Broeders

Naast de symboliek en rituelen is de broederlijke band tussen de leden overal ter wereld een wezenlijk en belangrijk element van de vrijmetselarij. Hoewel we op deze openbare pagina's wat terughoudend zijn willen een aantal broeders zich op deze pagina's aan u voorstellen en vertellen wat het voor hen inhoudt om vrijmetselaar te zijn bij het Gulden Vlies.

Drie van onze broeders