Geschiedenis van de loge

                                                                                                    

De oudst bekende activiteit van de loge in Brielle had plaats op 23 december 1760.Toen richtten negen leden een verzoek aan de Grootmeester van de orde van vrijmetselaren in Nederland om 'eene acte van constitutie of volmachtbrief' en om 'hen te doen verklaren tot eene wettige en reguliere loge onder de naam van L'Aurore'. 

De inwilliging van dit verzoek liet niet lang op zich wachten; op 7 januari 1761 werd de constitutiebrief gedagtekend.

In de tweede wereldoorlog werden alle vrijmetselaarsactiviteiten door de bezetter verboden. Het logearchief ging verloren en het logegebouw werd met alles wat zich daarin bevond, in beslag genomen. Reeds in 1947 meldde zich weer de eerste kandidaat voor het lidmaatschap. Op 26 september 1951 is eindelijk het pand, nadat het pas in 1950 weer was vrijgegeven, geheel opgeknapt, ingericht en opnieuw in gebruik genomen.

                                                                                                                      

Door een groeiend aantal leden van de vrijmetselarij in Brielle en wijde omgeving, werd het aantal leden voor één loge te groot en daardoor is door een aantal leden van de loge L' Aurore een tweede loge opgericht in Brielle. Op 29 november 1986 vond de installatie van loge Arauna No. 281 plaats. Op dit moment zijn er twee loges in Brielle met samen ongeveer 70 leden. De loge Arauna is huurder van het pand.In het jaar 2011 werd het 250-jarig bestaan van de loge gevierd met een bijeenkomst in de Catharijnekerk te Brielle.