Het logegebouw

Op 7 november 1884 werd de eerste steen gelegd van het huidige pand in de Nieuwstraat. Na een verbouwing werd op 12 februari 1885 de loge heropend. Na de tweede wereldoorlog werd in 1978 het pandje Nieuwstraat 21 aangekocht en samengevoegd met het bestaande pand Nieuwstraat 23. Deze twee panden vormen samen één geheel en zijn zodanig verbouwd en ingericht, dat ze voldoen aan alle eisen om er specifieke vrijmetselaarsbijeenkomsten te kunnen houden.

 

In de tweede wereldoorlog werden alle vrijmetselaarsactiviteiten door de bezetter verboden. Het logearchief ging verloren en het logegebouw werd met alles wat zich daarin bevond, in beslag genomen. Op 26 september 1951 is eindelijk het pand, nadat het pas in 1950 weer was vrijgegeven, geheel opgeknapt, ingericht en opnieuw in gebruik genomen.

Het Logegebouw is in het verleden lange tijd slecht onderhouden geweest, wat duidelijk werd toen het dak op meerdere plekken ging lekken. Een ingrijpend renovatieproject werd uitgewerkt en in fases uitgevoerd.

Fase 1: de meeste urgente was de buitenkant van het gebouw. Dit werd opgeleverd in september 2013. Fase 2: betrof de begane grond van het pand Nieuwstraat 23. Hier hadden de entree, de bar, het keukentje, de garderobe, de toiletgroep en de trap naar de eerste verdieping een totale verbetering hard nodig.  Dit werd opgeleverd in september 2014.    Nu rest nog fase 3: de begane grond, de z.g. comparitieruimte waar de vergaderingen en lezingen worden gehouden.