• Welkom bij loge Liefde en Trouw

  Welkom bij loge Liefde en Trouw

 • Neem een kijkje achter de deur van de Vrijmetselarij

  Neem een kijkje achter de deur van de Vrijmetselarij

 • Samen op weg

  Samen op weg

 • Welke afslag neem jij?

  Welke afslag neem jij?

Kennismaking

Bij onze kan je je op verschillende manieren oriënteren op de vrijmetselarij. Je kunt dan zelf ervaren wat het lidmaatschap van onze loge inhoudt.

Avond voor belangstellenden: Regelmatig houdt de loge een avond voor belangstellenden. Je krijgt een goed beeld van de eigenheid van de loge. Je kunt vragen stellen en kennis maken met leden. De avond vindt plaats in het logehuis aan de Mr Van Hasseltlaan 29 te Apeldoorn.

Openavond: Wij houden ook bijeenkomsten voor mannen die lidmaatschap overwegen. Ervaar hoe bij ons een bijeenkomst gewoonlijk verloopt. Proef de sfeer. Wij vertellen je graag wat ons beweegt om lid te worden en te zijn. Wat inspireert ons?

Bouwsteenlezing: We houden ook jaarlijks een bijeenkomst voor een breed publiek over een actueel thema. Dit noemen we de “bouwsteenlezing” – dit is een samenwerking met andere organisaties in Apeldoorn. 

De eerstvolgende bijeenkomst staat in onze agenda.

Kennismaking

Symbolen

Symbolen zijn tekens, beelden, uitdrukkingen, die een dubbele gerichtheid bevatten. Het symbool ontleent zijn bijzondere kracht aan het gegeven dat de letterlijke betekenis verwijst naar een tweede, die de eerste overstijgt. In een symbool vallen de ‘feitelijke’ en de beleefde werkelijkheid samen; ze zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Bijvoorbeeld: de kroon is een hoofdtooi, maar symboliseert ook het koningschap.

In de vrijmetselarij kunnen de symbolen voor verschillende leden verschillende betekenissen hebben, maar wel vaak met een min of meer gelijke kern. Bijvoorbeeld: de winkelhaak betekent voor de een het streven naar juiste – rechte – verhoudingen. Voor de ander is het een meetinstrument. Gemeenschappelijk is dat de winkelhaak dient om de onderlinge verhouding te “meten”  en dan niet vanuit de ander, maar vooral vanuit jezelf.

Het gebruik van symbooltaal is een universeel kenmerk van de vrijmetselarij. Deze symbooltaal wordt als middel en methode gehanteerd in de verschillende graden van inwijding. Als vrijmetselaar ontdek je de betekenis van deze symbolen bij het doorlopen van de verschillende graden van inwijding, namelijk die van Leerling, Gezel en Meester.

Symbolen

Rituelen

Rituelen zijn belangrijk in de vrijmetselarij. Een ritueel is een spel met rollen, woorden en handelingen in een vast patroon dat zijn kracht ontleent aan herhaling. Denk aan de inauguratie van een staatshoofd.

Een ritueel roept een licht mystieke of esoterische sfeer op. Iedere aanwezige beleeft het ritueel op zijn eigen manier, afhankelijk van je ontvankelijkheid en gemoedstoestand op dat moment. Voor iedereen die een ritueel meemaakt is het een beleving die blijvende indruk achterlaat.

Elke vrijmetselaarsloge in Nederland kent rituelen die vrijwel overal hetzelfde zijn. Het ritueel wordt uitgevoerd in een geëigende ruimte, die wij tempel of werkplaats noemen. Ook muziek maakt er deel van uit. Voor belangrijke gebeurtenissen in de vrijmetselarij bestaan afzonderlijke rituelen: bijvoorbeeld bij de verhoging van graad, de aanstelling van een voorzitter van een loge, de oprichting van een loge, enzovoort.

Zo zijn er rituelen voor de inwijding van een nieuw lid, bij de zomer- en winterevening, de opening van het werkjaar of een rouwloge voor een overleden lid. Na afloop verzamelen wij ons in een andere ruimte: de voorhof. Meestal vindt hier aansluitend een zogeheten tafelloge plaats. In een wat minder plechtige sfeer genieten we van een eenvoudige maaltijd: het broedermaal.

Rituelen

Vrijmetselaars en samenleving

Je bent betrokken bij wat er gebeurt in de wereld om je heen. Je zet je in voor je medemens. In de kring van je gezin, familie en werk of als vrijwilliger. Bijvoorbeeld door te koken of als taalcoach in een asielzoekerscentrum, of als voorleesopa in de bso. Door in het bestuur van een welzijnsorganisatie te participeren. Of uitvoerend praktisch werk te doen. Niet met een uithangbord “kijk mij eens” als vrijmetselaar of als loge. Je doet dit als mens. Je committeert je aan je medemens. Je bouwt niet alleen aan of voor jezelf – maar voor de wereld om je heen.

De leden van de loge delen belangrijke waarden. Voor ons zijn dit geen abstracte ideeën maar stuk voor stuk levensopdrachten. We proberen ze in daden te vertalen, of brengen ze in het maatschappelijk debat naar voren. We zijn niet naïef door te denken dat de leerschool van de loge ons helpt bij ons optreden in de wereld. Direct om ons heen, of in een breder verband. We proberen een ander perspectief naar voren te brengen als er een impasse dreigt. We zoeken overeenkomsten in een tijd dat verschillen benadrukt worden. We proberen verbinding te maken waar isolement dreigt. Of we ondersteunen mensen die hiernaar streven – soms tegen de verdrukking in.

In het verleden gebeurde dit bijvoorbeeld doordat loges en leden instellingen opzetten als blindeninstituten of scholen voor schipperskinderen of steunfondsen voor weduwen en wezen. De namen van oude loges getuigen hier ook van: le préjugé vaincu (het vooroordeel overwonnen) of concordia res parvae crescunt (zoiets als: eendracht maakt macht).Tegenwoordig zijn we wat bescheidener. We zijn terughoudend als vrijmetselarij of loge een positie in te nemen in het maatschappelijk debat. Hoewel we als loge dit meer reliëf willen geven vanuit onze gedeelde waarden. Individuele leden werken vaak als een ‘stille kracht’ achter de schermen. Als collectief treden we minder makkelijk naar buiten. Toch zijn onze kernwaarden een leidraad voor ons leven als burgers, vaders, vrienden, collega’s. Als het erop aan komt, springen we ervoor in de bres.

Vrijmetselaars en samenleving