Over de loge

Loge Liefde en Trouw is een warme, bloeiende loge, waarvan de leden met beide benen op de grond en midden in het leven staan. Typerend zijn de kernwaarden: vertrouwelijkheid, broederschap, openhartigheid, respect en een oprecht streven naar harmonie. Goede verhoudingen en uitwisseling van opvattingen staan  voorop zonder dat erovereenstemming hoeft te zijn. De leden voelen een sterke verbondenheid in het streven om de beginselen en idealen van de vrijmetselarij tot uitdrukking te brengen in de verdeelde en verwarde wereld van vandaag. De leden ervaren de vrijmetselarij als een essentieel onderdeel van de individuele zoektocht naar zingeving. Gezamenlijke beleving van rituelen en de bijbehorende symboliek helpen de leden om zichzelf beter te leren kennen. De leden komen wekelijks samen op de dinsdagavond vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.00 uur.

 

Vrijmetselaar, dat ben je zelf.

Het is je eigen levenshouding, waarmee je als mens de wereld in gaat. Je neemt vooral jezelf mee op je levenstocht. Je trekt op met anderen. Samen ben je “de vrijmetselarij”. Wat neem je mee onderweg? Als lid van onze loge ervaar je dat een paar uitgangspunten richtsnoer zijn voor de sfeer en de manier met elkaar omgaan in de loge: veiligheid – vertrouwelijkheid – diepgang – vrijplaats – openhartigheid – veelvormigheid. Ze zijn tamelijk lastig te definiëren, maar dat is ook niet nodig. We leren er spelenderwijs mee om te gaan. Net als tijdens een voettocht zie je steeds nieuwe gezichtspunten. Je kunt je vrij voelen om binnen de loge neer te leggen wat je hoog zit. Je weet dat de anderen je voor vol aanzien en je serieus feedback geven. We hebben uiteenlopende achtergronden en eigen drijfveren in het leven. Er leven verschillende meningen, die we in alle openheid uitwisselen. Zo krijgt ieders opvatting kleur en reliëf. De loge draagt bij aan verdieping en (zelf)inzicht. De loge als levensschool.

 

Ons Gedachtengoed. 

Op weg door het leven ziet een vrijmetselaar een paar richting gevende grondslagen. In vrijheid van denken en geweten en met respect voor anderen zoekt hij naar harmonie, broederschap en verbinding. Ieder lid legt zijn eigen accenten, maar met de nodige overlap. Je kunt zeggen dat we niet geneigd zijn zaken op de spits te drijven. We zoeken hoe we bruggen kunnen bouwen tussen tegenstellingen. Dergelijke grondslagen leveren stof tot gesprek. Zo houdt een lid een inleiding rond een dilemma dat voor hem speelt in zijn werk als vrijwilliger in een hospice. Hoe ga je om met de verschillende belangen van betrokkenen? We zoeken aanknopingspunten en verdiepen elkaars inzicht, gericht op toepassing in het dagelijks leven. Wij zeggen wel eens dat we proberen een beter mens te worden. Niet beter dan een ander, maar beter dan voorheen.

 

Kernwaarden

Als lid van onze loge ervaar je dat een paar uitgangspunten richtsnoer zijn voor de sfeer en de manier met elkaar omgaan in de loge: veiligheid – vertrouwelijkheid – diepgang – vrijplaats – openhartigheid – veelvormigheid. Ze zijn tamelijk lastig te definiëren, maar dat is ook niet nodig. We leren er spelenderwijs mee om te gaan. Net als tijdens een voettocht zie je steeds nieuwe gezichtspunten. Je kunt je vrij voelen om binnen de loge neer te leggen wat je hoog zit. Je weet dat de anderen je voor vol aanzien en je serieus feedback geven. We hebben uiteenlopende achtergronden en eigen drijfveren in het leven. Er leven verschillende meningen, die we in alle openheid uitwisselen. Zo krijgt ieders opvatting kleur en reliëf. De loge draagt bij aan verdieping en (zelf)inzicht. De loge als levensschool. 

 

Kennismaking

Bij onze kan je je op verschillende manieren oriënteren op de vrijmetselarij. Je kunt dan zelf ervaren wat het lidmaatschap van onze loge inhoudt.

Avond voor belangstellenden: Regelmatig houdt de loge een avond voor belangstellenden. Je krijgt een goed beeld van de eigenheid van de loge. Je kunt vragen stellen en kennis maken met leden. De avond vindt plaats in het logehuis aan de Mr Van Hasseltlaan 29 te Apeldoorn.

Openavond: Wij houden ook bijeenkomsten voor mannen die lidmaatschap overwegen. Ervaar hoe bij ons een bijeenkomst gewoonlijk verloopt. Proef de sfeer. Wij vertellen je graag wat ons beweegt om lid te worden en te zijn. Wat inspireert ons?

Bouwsteenlezing: We houden ook jaarlijks een bijeenkomst voor een breed publiek over een actueel thema. Dit noemen we de “bouwsteenlezing” – dit is een samenwerking met andere organisaties in Apeldoorn.

De eerstvolgende bijeenkomst staat in onze agenda.

Wij hebben ook een eigen website. https://www.loge-liefde-en-trouw.nl