Ons logegebouw

Het gebouw van de Apeldoornse loges dateert van eind 19deeeuw. Rond 1950 is het gekocht en verbouwd zodat het aan eerst één en nu vier loges onderdak biedt. De “tempelruimte” kent een bijzondere binnenhuisarchitectuur. Architect was een Amsterdamse vrijmetselaar, Pieter Schuhmacher. Bij Open Monumentendag en andere gelegenheden kun je ons gebouw bezoeken. De langwerpige “tempelruimte” is speciaal gebouwd voor gebruik door loges. Opvallend is dat het er geen ramen zijn. Wel is er een uitgekiende verlichting, die de rituelen ondersteunt (“lichtsymboliek”). De basisgedachte is dat de ruimte een sterke verbeelding opwekt. 

Zij vormt het decor voor de (innerlijke) weg die de vrijmetselaar aflegt naar “verlichting” – wat voor hem deze verlichting mag zijn. Het loslaten van het alledaagse, stoffelijke en de weg naar het spirituele. Zoals de mens zich verwondert over zijn plekje in de kosmos, zo symboliseert de ruimte de diepte van ruimte en tijd.

De architect heeft dit met bouwkundige middelen uitgedrukt. Het is een besloten binnenruimte die rust en bezinning uitstraalt. Zij symboliseert ook gerichtheid op de buitenwereld. Zo toont zij dat we met hooggestemde idealen tegelijk met “onze voetjes in de modder” staan. Het is een historisch gebouw met een bijzonder interieur. De binnenhuisarchitectuur van het gebouw maakt ons logehuis geschikt voor de rituele bijeenkomsten.

 

Vrijmetselaarsloges in Apeldoorn

De drie loges voor mannen en de loge voor vrouwen gebruiken één gebouw voor hun logeavonden. Op maandag loge DeVeluwe op dinsdag loge “Liefde en Trouw”, op woensdag loge De Gulden Regel en op donderdag loge Via Lucis (voor vrouwen). De overeenkomsten tussen de loges zijn groot, doordat ze passen in eenzelfde overkoepelende organisatie. Terwijl de vrouwenloge – uiteraard – een eigen werkwijze hanteert, die overigens voor vrijmetselaars ook de nodige herkenning biedt. Iedere loge bestaat uit een andere groep leden, die samen de loge maken en dus ook de eigen sfeer in elke loge. De website van elke loge geeft een goed beeld van het profiel van elke loge afzonderlijk. Om een goede keuze te maken tussen de drie mannenloges raden wij belangstellenden aan een kijkje te nemen bij alle drie de loges.

De vier loges hebben een internetportaal met links naar de vier websites.

 

 

Loges onderling. 

De 150 loges in Nederland zijn verbonden via de nationale koepel. Met een groot woord heet die Orde van vrijmetselaren onder het Groot Oosten der Nederlanden. Met drie andere loges zijn we dus eigenaar van ons logegebouw aan de Mr. van Hasseltlaan. We voelen ons nauw verwant met de loges van de Weefsters Vita Femineae Textura die alleen vrouwen toelaten. Met de loge Via Lucis delen wij ons logegebouw. We onderhouden contacten met geestverwante organisaties, zoals de Odd Fellows in Apeldoorn of loge Sint Jan in Zutphen, een loge van de gemengde vrijmetselarij Le Droit Humain.

Elders in de wereld bestaat de vrijmetselarij in landen die vrijheid van geweten en religie hoog in het vaandel hebben. Totalitaire staten hebben vaak geen plaats voor loges als centra van vrijdenken. Onze loge onderhoudt contacten met loges in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De banden ontstaan vaak door toeval: vakantie, vader-zoon, emigratie, uitzending e.d. Onderling bezoeken we elkaar, wat bijdraagt aan begrip over grenzen van talen en culturen heen. Het doet je beseffen dat de taal van de symbolen en rituelen je met elkaar verbindt.

 

Landelijke koepel van de Vrijmetselarij Groot Oosten der Nederlanden.