Geschiedenis

Loge Liefde en Trouw

De Loge Liefde en Trouw is een warme, bloeiende loge, waarvan de leden met beide benen op de grond en midden in het leven staan. Typerend zijn de kernwaarden: vertrouwelijkheid, broederschap, openhartigheid, respect en een oprecht streven naar harmonie. Goede verhoudingen en uitwisseling van opvattingen staan voorop zonder dat er overeenstemming hoeft te zijn. De leden voelen een sterke verbondenheid in het streven om de beginselen en idealen van de vrijmetselarij tot uitdrukking te brengen in de verdeelde en verwarde wereld van vandaag. De leden ervaren de vrijmetselarij als een essentieel onderdeel van de individuele zoektocht naar zingeving. Gezamenlijke beleving van rituelen en de bijbehorende symboliek helpen de leden om zichzelf beter te leren kennen. De leden komen wekelijks samen op de dinsdagavond vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.00 uur.
 
Wat waren de uitgangspunten bij het oprichten van onze loge?

  • Een oprecht streven naar harmonie.
  • Het streven naar goede verhoudingen, waarbij dat wat ons moet verbinden niet altijd eensgezindheid hoeft te zijn.
  •  Verwantschap van geest om zo onze hoge beginselen en idealen in waarheid tot uitdrukking te brengen in de wereld.
  • De bestudering van de bekende maçonnieke objecten zoals symbolen, ritualen en de geschiedenis van de vrijmetselarij, zulks ter verdieping van eigen inzicht en geestelijke groei, maar ook om met open oog en hart aandacht te schenken aan alle geestelijke stromingen.

 

Loge zegel van Liefde en Trouw

Het loge zegel van de loge “Liefde en Trouw” is in 1989 ontworpen naar een gedachte van de heer G.A. Bruno. De Vlam der Liefde (= het Licht) neemt, in de oneindigheid van de ring van Trouw daaromheen, een centrale plaats in. De Stip in de vlam blijft zichtbaar als middelpunt van de blauwe cirkel. Een buitenste cirkel wordt gevormd door de rand van de blauwe cirkel.
De Passer en de Winkelhaak vormen een vierkant van twee driehoeken. De haakse passer met de haakse winkelhaak geven zo het bovenaanzicht van een kubieke steen aan.
Door het bovenstaande beeld worden punt, cirkel, driehoek, vierkant, passer en winkelhaak gevisualiseerd. Maar er is meer: Bovenin de Passer is er de Vijfpuntige Ster in een witte cirkel, symbool voor een hoger beginsel.  Zo komt het licht op aarde tot ons in de vorm van licht en liefdestralen, welke door de mens worden opgenomen en naar eigen geaardheid teruggekaatst naar de medemens binnen het vierkant van het leven.
De Negen stralen duiden onder andere op de drie graden van leerling-, gezel- en meester-vrijmetselaar. Buiten het vierkant symboliseert de Diepblauwe kleur het “Heelal” waar de geest vrij is in de oneindigheid.