Minimaliseren

Loge De Eendragt No. 233

Lux in Tenebris

Loge van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden


 

Minimaliseren

Onze Leden

Zoals elders op onze site is te lezen, kunnen alleen mannen van onze Loge lid worden. Dit heeft bepaalde (historische) redenen en het is wel eens goed als alleen mannen met elkaar compareren. Er bestaan ook andere soorten Loges, alleen voor vrouwen, of de gemengde vrijmetselarij. Wij hebben er echter voor gekozen om lid te worden van een masculiene Loge. De vrouw achten we zeer hoog en er wordt van een kandidaat-lid verwacht dat zijn partner vooraf met zijn toetreding instemt. Onze dames worden op verschillende andere manieren bij het loge leven betrokken indien ze dat zelf op prijs stellen.

In onze Loge is evenals in de meeste andere verenigingen een afspiegeling te vinden van alle geledingen en/of beroepsgroepen van de maatschappij.

Minimaliseren

Bijeenkomsten

De leden van de loge de Eendragt komen in principe iedere Woensdagavond om 20:00 uur bijeen in het Rotterdams logegebouw aan de Oostmaaslaan 950 te Rotterdam.

Er zijn, naast normale ledenvergaderingen, we zijn immers een vereniging, twee soorten bijeenkomsten:De zogenoemde “comparitieavonden” hebben het karakter van een bijeenkomst, waar maçonnieke onderwerpen of onderwerpen van maatschappelijke aard worden behandeld. Compareren is niet hetzelfde als discussiëren, in een discussie probeert men elkaar te overtuigen. Tijdens een comparitie probeert men elkaar te begrijpen. Na de opening door de voorzitter worden er eerst enkele zakelijke agendapunten afgewerkt zoals bestuursmededelingen, ingekomen stukken, etc. Vervolgens houdt een lid, een bezoeker van een andere loge of iemand van buiten de vrijmetselarij een inleiding. Daarna vindt hierover een gedachte-uitwisseling plaats door de aanwezige leden. De avonden worden afgesloten met een informeel deel, zevende graad genoemd, waar we de tijd hebben om onder het genot van een drankje met elkaar verder te praten.

Daarnaast zijn er maçonnieke plechtigheden “Open Loges”, bijvoorbeeld wanneer een nieuw lid in de loge wordt aangenomen. Deze bijeenkomsten vinden plaats in een tempel in het logegebouw. De maçonnieke plechtigheid heeft een ceremonieel karakter en verloopt op de basis van een rituaal. Het rituaal dat onze Loge gebruikt is uit 1928. Op dergelijke avonden kleden de leden zich ook ceremonieel: dat wil zeggen in een rokkostuum. Na afloop van deze bijeenkomsten gebruiken wij met elkaar een feestelijk diner.

In de zomermaanden, eind juni tot medio september, ligt het logeleven stil. Dit betekent overigens niet dat de leden elkaar in deze periode niet zien.

Links: Het interieur van het, tijdens het bombardement in 1940, verwoeste Logegebouw aan de Oppert. Rechts: De nieuwe tempel in het huidige Loge gebouw.