Minimaliseren

Loge De Eendragt No. 233

Lux in Tenebris

Loge van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden


 

Minimaliseren
Romney Marsh

Minimaliseren

The Romney Marsh Lodge No. 4743

Gedurende een groot aantal jaren heeft Loge de Eendragt nauwe en warme contacten met een Loge in Engeland.

Ieder jaar gaan de Loges om en om bij elkaar op bezoek.

De Romney Marsh Lodge heeft 97 leden en komt van Oktober tot en met Mei bijeen op derde Donderdag van de maand. Van September tot Juni komt de Loge bijeen op de eerste Woensdag van de maand.

Hun Logegebouw staat aan 133 High Street, Dymchurch. TN29 0TH, United Kingdom