Minimaliseren

Loge De Eendragt No. 233

Lux in Tenebris

Loge van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden


 

Minimaliseren

Veldloge

Traditioneel houdt de Eendragt in het laatste kwartaal een oefenloge in het oosten des lands. De landelijk gelegen woonboerderij van één onzer leden vormt het decor van deze veldloge.
Vaak oefenen de functionarissen dan de functie die zij het jaar daarop zullen gaan vervullen. Een mooie traditie die de onderlinge band ten goede komt.

Veldloge is vrijmetselaarsjargon voor het aanduiden een militaire vrijmetselaarsloge zonder vaste standplaats. Ze bestaan in principe alleen uit militairen. Dergelijke loges verhuisden mee met het regiment waar ze van afhingen. Veldloges waren populair in de achttiende eeuw en de negentiende eeuw, toen er nog volop oorlog gevoerd werd in Europa. De laatste veldloges functioneerden in Europa omtrent de Eerste Wereldoorlog.

Thans gebruiken we het woord Veldloge vaak voor een oefenloge buiten het normale Loge gebouw, waar vaak met wat meer primitieve middelen de rutualen worden geoefend.


 

Minimaliseren

Oefenen, eten, drinken....

In de oude deel van de boerderij is een professorische dis aangericht. Dat de tafel bestaat uit deuren op schragen mag noch de qualiteit, noch de gezelligheid deren. Sterker, het tegenovergestelde is het geval.

Minimaliseren

Wat ik zeggen wilde....

Natuurlijk worden ook de nodige humoristische en ontroerende toespraken gehouden. Een goed glas wijn ontbreekt daar zelden bij.......