Nieuws

Hoe zit het met jouw intenties?

De intentie waarmee je iets doet is enorm bepalend voor het effect dat je wil bereiken. In de vrijmetselarij worden we er voortdurend aan herinnerd, dat ons morele en ethische gedrag niet alleen een kwestie van uiterlijke schijn mag zijn. De oprechtheid en de zuivere intentie, die achter onze acties schuilgaat, bepaalt de echte waarde van elke actie.

Waarom is dit perspectief zo cruciaal? Omdat het ons helpt bij alles wat we doen, zuiver vanuit het hart en met helderheid over ons doel, te handelen.

Of we nu bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling of het versterken van (broederlijke) banden, het is de intentie om positief bij te dragen aan het welzijn van anderen en het verbeteren van onszelf. Daarom zijn onze daden niet gewoon acties.

Dit principe dient ook als leidraad voor zelfreflectie. Het nodigt ons uit om verder te kijken dan de oppervlakte en de drijfveren achter ons handelen te onderzoeken. Handelen we vanuit een oprecht verlangen om goed te doen? Of worden we gemotiveerd door het najagen van persoonlijke glorie, erkenning of gewin?

Het antwoord op deze vraag is fundamenteel bij het afstemmen van onze acties op de hoogste (maçonnieke) deugden.

Door altijd vanuit een zuivere intentie te handelen, versterken we niet alleen ons eigen leerproces, maar creëren we ook een meer authentieke, medelevende en deugdzame/ duurzame samenleving.

Daarom zorgen vrijmetselaren ervoor, dat de bedoeling (intentie) net zo nobel en zuiver is, als de acties die ze nemen.

Dat deze reflectie je aanmoedigt om na te denken over de intenties achter je daden. En dat je beseft dat de ware maat van jouw daden ligt in het hart waaruit ze voortkomen.

We laten het verder aan jou over.

Print

Theme picker