Het logegebouw

Op 10 mei 1950 werd aan het hoofdbestuur gevraagd om de zetel van De Edelmoedigheid te verplaatsen naar Tiel. Blijkens bericht d.d. 15 december 1950 werd dit verzoek gehonoreerd.

Heden ten dage beschikt De Edelmoedigheid over een eigen gebouw, geheel volgens zijn smaak ingericht en voorzien van alle gemakken en voorzieningen die een loge zich kan wensen.

Een loge bestaat uit een voorhof en een werkplaats. In de voorhof worden de wekelijkse comparities gehouden en de werkplaats wordt gebruikt om elkaar te verwonderen met mooie uitvoeringen welke al eeuwen zorgen voor groei in ieder mens.