• Welkom bij

    Welkom bij "Moed Kracht Volharding"

Loge "Moed Kracht Volharding"

Loge "Moed Kracht Volharding" is een loge opgericht in 1921. We hebben een zeer gevarieerde samenstelling van achtergronden en leeftijden in onze loge.
De samenkomsten in de loge is op donderdag avond in het loge gebouw, alwaar een ieder vrijelijk kan spreken. 
Er zijn formele bijeenkomsten zoals inwijdingen en andere vieringen, maar ook informele bijeenkomsten, alwaar een broeder of een gastspreker een "bouwstuk" (voordracht) houdt. Na de pauze is er de gelegenheid om te praten over het opgeleverd werk en de meningen naast elkaar te leggen.

 

Loge