Geschiedenis


In 1897 werd er te Winschoten een maçonnieke sociëteit opgericht, waarvan de leden lid waren van de loges te Veendam en Groningen. In 1909 werd er een commissie ingesteld om "de Vereeniging om te zetten in eene Loge". Voorts werd er een fonds in het leven geroepen, opdat er in de toekomst een gebouw zou kunnen worden verworven, als onderkomen van de toekomstige Winschoter loge. Op 29 december 1921 werd de loge op plechtige wijze opgericht: de plechtigheid vond plaats in Hotel Wisseman aan het Bosplein. Een eigen gebouw was toen nog niet aan de orde. De normale bijeenkomsten der loge vonden daarna veelal plaats in Hotel Dommering; de rituele samenkomsten werden gehouden in de Doopsgezinde kerk.

De Tweede Wereldoorlog was voor de loge " Moed Kracht Volharding" een moeilijke periode. De loge werd officieel verboden en haar bezittingen werden in beslag genomen. Met zeer bescheiden middelen werd het logeleven in juli 1945 weer op gang gebracht. De toenmalige voorzitter sprak: " En nu is de tijd gekomen, dat we arm en berooid, de werktuigen weer ter hand zullen nemen".

Onze loge kent sindsdien een bloeiend verenigingsleven met een sterke onderlinge band. Er bestaan goede relaties met loges in de omgeving, aan beide zijden van de grens.

De loge komt bijeen op de donderdag avonden in het loge gebouw