Over de loge

Een vrijmetselaarsloge is een broederschap waar mannen samenkomen om te praten over levensbeschouwelijke onderwerpen. Het is een gewone vereniging met notarieel opgestelde statuten die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar de verenigingsactiviteiten dragen een besloten karakter. Er worden inleidingen gehouden gevolgd door een gedachtewisseling. De beslotenheid vormt de garantie dat men open en eerlijk met elkaar van gedachten kan wisselen zonder angst voor maatschappelijke of andere repercussies. De vrijmetselarij heeft overigens geen eigen levensbeschouwing, maar moedigt slechts de gedachtewisseling over deze onderwerpen tussen haar leden aan. Daarbij speelt het gebruik van symbolen en rituelen een belangrijke rol.

Het lidmaatschap staat open voor volwassen mannen ongeacht hun rang of stand, ras, geloof of politieke gezindheid, die zich voor het doel en de werkwijze van de vrijmetselarij interesseren, alles tegen de achtergrond van zingevingvragen en levensbeschouwing. Zo is de loge naar de regel uit 1723 " een middelpunt van vereniging en een bron van trouwe vriendschap tussen mensen die anders in voortdurende verwijdering van elkaar zouden zijn gebleven."