Noord-Brabant

Hieronder is te zien welke logegebouwen open zijn en waar die gevestigd zijn.
Er zijn nog meer loges. Kijk daarvoor op de logezoeker van de site www.vrijmetselarij.nl
.

Breda
zaterdag 14 september 2019, 12.00 - 16.00 uur
Logegebouw, Ginnekenweg 141, Breda

De gezamenlijke Bredase Loges openen de deuren. Een ideaal moment om gewoon eens binnen te lopen. Iedereen is dan welkom: voorbijgangers, mensen uit de buurt die wel eens binnen willen komen kijken en geïnteresseerde mannen en vrouwen.

Er zijn presentaties, brochures en magazines beschikbaar met informatie over de vrijmetselarij.

De volgende loges zullen acte de présence geven:
Geef U Zelf en Het Vrij Geweeten (mannen)
Arcade (gemengde loge)
Odd Fellows Loge Het Turfschip (mannen)

Eindhoven
Zaterdag 14 september 2019, 11.00 – 17.00 uur
Logegebouw, Potgieterstraat 41, Eindhoven

Er zijn presentaties, brochures en magazines beschikbaar met informatie over de vrijmetselarij.

Bevrijdingsritueel voor belangstellenden
Wist u dat de eerste loge van de vrijmetselarij in Eindhoven en omgeving is opgericht in 1931 en dat één van de betrokkenen Frits Philips was? De huidige vier loges (Licht en Vrijheid, Rosa Alba, Het Derde Licht en De Vier Jaargetijden) huizen in het logegebouw in de Potgieterstraat, evenals de Orde van Weefsters.

Men kan om 16.00 uur een bevrijdingsritueel bijwonen dat speciaal is geschreven en wordt uitgevoerd vanwege de 75-jarige bevrijding van Eindhoven. Normaal zijn rituelen louter voor ingewijden. Maar het bevrijdingsritueel kan een jaarlijkse traditie worden waarvoor Eindhovenaren van harte worden uitgenodigd. Het behandelt de overgang van onderdrukking naar het licht van de vrijheid. Daarin zal ook worden ingegaan op de historische gebeurtenissen in september 1944. Het aantal plaatsen is beperkt. Als u daaraan om 16.00 uur wilt deelnemen, wordt u verzocht zich aan te melden via bevrijdingsritueel@gmail.com.

Tijdens de open dag zijn leden van de Eindhovense loges voor mannen en de Orde van Weefsters voor vrouwen aanwezig om uitleg te geven over het doel van de vrijmetselarij. ‘Verbeter de wereld, begin bij je jezelf. Je leeft in een wereld samen met anderen. Geven maakt de wereld beter’.

Zo ontstaan vriendschappen die in de vrijmetselarij broederschap wordt genoemd. Vrijmetselaren staan voor gelijkwaardigheid van alle mensen, voor ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, en voor ieders persoonlijke verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten. Wèl in relatie tot en in harmonie met de zichtbare en onzichtbare wereld om hem (of haar) heen. Daar is niets geheims of geheimzinnigs aan.

De mystiek betreft vooral de rituelen die betekenis geven aan de ontplooiing van de leden. Voor het eerst bieden de Eindhovense loges nu een blik achter de schermen.

Er zijn presentaties, brochures en magazines beschikbaar met informatie over de vrijmetselarij.

Tilburg / Oisterwijk
Zaterdag 14 september 2019, 11.00 – 17.00 uur
'De Voorhof', Kerkstraat 64 in Oisterwijk

De vrijmetselarij is omgeven door tradities, symbolen en rituelen, en mag steeds meer belangstelling en waardering ontvangen. Daarom organiseert de vrijmetselarij een publieke bijeenkomst met een lezing op 14 september om 14.00 uur in De Voorhof, Kerkstraat 64 in Oisterwijk. Hierbij wordt informatie gegeven over de vrijmetselarij en over Loge De Drie Verlichte Torens uit Tilburg. Toegang is gratis.

Na afloop van de lezing wordt u in de gelegenheid gesteld om met de spreker en/of andere aanwezigen van gedachten te wisselen en vragen te stellen. De vrijmetselaren zullen hun lezing vormgeven door een “comparitie”. Dit is één van de werkvormen tijdens bijeenkomsten van de loge. Het gaat hierbij vooral om verdieping en uitwisseling van kennis of ervaringen en zeker niet om elkaar te overtuigen van een mening. Een goede gelegenheid om iets van de sfeer te proeven en een kijkje in de keuken te nemen, waarbij de vrijmetselaren de comparitie ritueel zullen openen en sluiten.

Er zijn presentaties, brochures en magazines beschikbaar met informatie over de vrijmetselarij.

Aanmelden
Zeker zijn van een plaats?
e-mail naar: secretarislogeddvt-274@live.nl


's-Hertogenbosch
Zaterdag 14 september 2019, 13.00

Zaterdag 14 september 2019 houden de Bossche vrijmetselaarsloges ‘Quintessens’, ‘Gezellen van St. Jan’ en ‘Danú’ samen met de Weefsterloge ‘Het Elfde Licht’ een gezamenlijke Open Dag. Dan zal tevens Albert Akkermans een lezing houden over “Je DNA en Vrijmetselarij”. U bent vanaf 13:00 uur van harte welkom in het Wijkgebouw Trefpunt ‘De Slinger’ in ’s-Hertogenbosch!

De vrijmetselarij heeft van oudsher de naam een geheimzinnig genootschap van mannen te zijn. Drie eeuwen geleden klopte dit als een bus. Vandaag de dag echter al lang niet meer.’s-Hertogenbosch kent twee groepen voor vrijmetselaren, waarvan één specifiek voor vrouwen, Loge ‘Danú ‘. Daarnaast is er hier een afdeling van de Orde van Weefsters, met een gelijksoortig, maconnieke gedachtengoed, Loge ’Het Elfde Licht’

Albert Akkermans is Partner bij Goldmen Genetics. Ons karakter en onze persoonlijke voorkeuren worden grotendeels bepaald door onze biologische genen. We hebben 50% van onze genen meegekregen van elk van onze ouders. Maar de overerving via onze grootouders speelt ook een significante rol.

Bestaat er daarnaast zoiets als DNA of genen voor vrijmetselarij? Zou dus het maconnieke gedachtengoed in iemand bloed kunnen zitten? En als dat zo zou zijn, hoe zou dat stukje DNA er dan uit zien? Het zou misschien kunnen dat mensen met een bepaald DNA profiel zich meer aangetrokken voelen tot de vrijmetselarij dan anderen. Dit zijn onderwerpen die aan bod komen in de lezing van Albert Akkermans over “Je DNA en Vrijmetselarij”.

Het ontvangst is vanaf 13:00 uur in de bovenzaal van het Wijkgebouw Trefpunt ‘De Slinger’, Jan Schöfferlaan 3, 5212 RE in ’s-Hertogenbosch. De lezing begint om 13:30 uur en zal gevolgd worden door een korte inleiding van de drie loges. Dit eindigt rond 15:00 uur. Tijdens de nazit tot 1700 uur wordt u de gelegenheid geboden om een kijkje te nemen in de werkplaats van Loge ‘Quintessens’ en in gesprek te gaan met de leden van deze Bossche vrijmetselaarsloge en Loge ‘Gezellen van St. Jan’, ‘Het Elfde Licht’ en ‘Danú’.