Overijssel

Hieronder is te zien welke logegebouwen open zijn en waar die gevestigd zijn.
Er zijn nog meer loges. Kijk daarvoor op de logezoeker van de site www.vrijmetselarij.nl
.

Deventer
zaterdag 14 september 2019, 10:00 - 17:00
Logegebouw, Rijkmanstraat 10, Deventer

Doorlopend rondleidingen met uitleg over het gehele gebouw en haar gebruikers door leden van de Deventer Vrijmetselaarsloges Le Préjugé Vaincu en Pentagram.

Er zijn presentaties, brochures en magazines beschikbaar met informatie over de vrijmetselarij.

De eerste Vrijmetselaarsloge werd in Deventer op 9 februari 1784 opgericht onder de naam Le Préjugé Vaincu (Het Vooroordeel Overwonnen). Na diverse omzwervingen realiseerde de loge in 1884 op deze plek een eigen gebouw, dat in mei 1940 door de Duitse bezetter werd gevorderd. Bij een bombardement op 6 februari 1945 werd het gebouw geheel verwoest.

Architect W.F. Smits ontwierp in 1953 op dezelfde plek een nieuw gebouw in de sobere stijl van het naoorlogse bouwen en in de zuivere verhouding volgens het beginsel van de gulden snede. In 2011 richtte men hier een tweede vrijmetselaarsloge op onder de naam ‘Pentagram’. Het gebouw kent drie verschillende ruimten, elk met een eigen karakter.

Op de begane grond bevindt zich een vergaderzaal, voorhof genoemd, waar een uitgebreide maçonnieke bibliotheek is gevestigd. Op de eerste etage komen de vrijmetselaars bijeen in rituele ruimte. De kelder, die als sociëteitsruimte fungeert, herinnert nog aan de eeuwenoude geschiedenis van het pand, die teruggaat tot 1430, toen het gebouw de naam ‘Het Ossenhoofd’ droeg.
 
 

Hengelo
zaterdag 14 september 2019, 09:30 tot 15:30
Logegebouw, Krabbenbosweg 47B, 7555 EC Hengelo

Dag van de Vrijmetselarij 2019 Open dag Loge de Troffel, Hengelo Wilt u eens wat meer te weten komen over de vrijmetselarij? Dan is de 'Dag van de Vrijmetselarij' een unieke kans. Ook dit jaar bent u welkom. Veel vrijmetselaars- loges zetten dan de deuren open om u een kijkje te gunnen in de vaak fraaie gebouwen.

Veel van die gebouwen zijn sinds oude tijden als loge- gebouw in gebruik en schitterend om te zien. Vaak fraai aan de buitenkant en altijd fraai aan de binnenkant. Bezoek er vooral werkplaats, dat is de rituele ruimte die gebruikt wordt bij bijvoorbeeld inwijdingen. Zo dus ook welkom bij Loge De Troffel. Bij loge de Troffel staan we klaar om u rond te leiden door ons gebouw, uw vragen over Vrijmetselarij te beantwoorden. Uiteraard geheel vrijblijvend. Dat bijpraten kan onder het genot van een kopje koffie of thee.

Zo krijgt u een juist beeld van Vrijmetselarij en zult ervaren dat er weinig geheimzinnigs te melden is behalve het geheim in jezelf. Vrijmetselaren werken enkel aan zichzelf, nemen zichzelf en niet een ander de maat. Discussiëren niet maar compareren, zoeken naar overeen- komsten en niet naar verschillen. Goed of fout is er in die zin dus niet. Hooguit een andere zienswijze. Door deze verschillen met elkaar te delen worden we toleranter en leren respect te hebben voor andermans doen en laten en krijgen daarmee voor onszelf een ruimere blik op het leven.

U bent van harte welkom. Kijk voor meer informatie op onze website logedetroffel.nl of op Facebook https://www.facebook.com/logedetroffel/ Aanmelden voor de nieuwsbrief: https://logedetroffel.us14.list-manage.com/subscribe?u=893dc5d5a03b304eb2c3c914e&id=0d0087c54c
 
 

Kampen
Zaterdag 14 september 2019, v.a. 10.00 - 17.00 uu
Logegebouw, Boven Nieuwstraat 36, 8261 HD Kampen

Er zijn presentaties, brochures en magazines beschikbaar met informatie over de vrijmetselarij.

Mocht je je nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen tot 14 september: Enkele jaren geleden werd Paul Marselje geïnterviewd. Hij beantwoord veel vragen die wij ook krijgen tijdens de dagen waarop iedereen welkom is om onze prachtige loge te komen bekijken.
https://youtu.be/7aAYddqVvbM

Authentiek logegebouw naar ontwerp van W. Koch. In dit gebouw houden vrijmetselaars rituele samenkomsten in de werkplaats. In de voorhof worden wekelijkse bijeenkomsten gehouden. Daar wordt de geschiedenis van de loge en Vrijmetselarij tentoongesteld en symbolen en werkwijze uitgelegd. Er zijn continu rondleidingen.

In de loop van de eerste honderd jaren kwamen de leden op een viertal verschillende plekken binnen de stad Kampen bijeen. In 1887 kochten ze een oud pand in de Boven Nieuwstraat. Dit pand werd geheel afgebroken en op deze plaats werd het huidige Loge-gebouw gezet. Op l5 juni 1887 werd voor de prijs van fl. 2.287.- een eigen gebouw gekocht, toen bekend onder de naam “Het huis van de Rovers”, wijk 2, nr 184. Het bestaande pand werd geheel gesloopt omdat het te bouwvallig was, en onder toezicht van architect W. Koch werd een geheel nieuw pand gebouwd dat op 24 juni 1888 in gebruik werd genomen.

Van 1993 tot 1995 is het pand gerestaureerd, zodat de Loge bij haar 225-jarig bestaan in 1995 weer een optimaal gebouw had. Vervolgens is het gebouw 2 Maart 1999 door staatssecretaris F. v. d. Ploeg aangewezen als beschermd rijksmonument vanwege het algemeen cultuur- en architectonisch belang en vanwege de hoge mate van gaafheid van zowel het exterieur als het interieur.

Het gebouw is één van de zeer weinige vrijmetselaars-onderkomens, welke is ontworpen en van meet af aan als Loge-gebouw in gebruik is gebleven. In 1988 is het 100-jarig bestaan van het gebouw gevierd en sindsdien houden wij ieder jaar tijdens de Open Monumentendag “open huis”. Belangstellenden kunnen dan het grootste deel, en in elk geval de monumentale delen, van het gebouw bezichtigen.

Het gebouw is momenteel in gebruik door verschillende verenigingen. Naast de Vrijmetselaren van Le Profond Silence, maakt ook de vrouwenloge van de weefsters Aletheia gebruik van de ruimtes. De Loge Het Roosvenster uit Lelystad maakt gebruik van het gebouw om haar ritualen uit te voeren. Hun niet rituele avonden houden ze in Lelystad, hun plaats van vestiging. Ook worden er in het gebouw bijeenkomsten gehouden door groepen broeders die rituele uitvoeren met een focus op een specifiek aspect (verdieping).

Vrijmetselaarsloge Le Profond Silence Kampen
 
 

Zwolle
zaterdag 14 september 2019, 10.00 - 17.00
Bloemendalstraat 11

In dit 16de-eeuwse pand vonden de vrijmetselaars in 1867 onderdak. De loge is al meer dan 200 jaar actief in Zwolle en op Open Monumentendag wordt de bezoeker een kijkje achter de schermen gegund.