Noord-Holland

Hieronder is te zien welke logegebouwen open zijn en waar die gevestigd zijn.
Er zijn nog meer loges. Kijk daarvoor op de logezoeker van de site www.vrijmetselarij.nl
.

Alkmaar
zaterdag 14 september 2019, 10:00- 17:0
Logegebouw, Gedempte Nieuwe Sloot 153 Alkmaar

Het logegebouw aan de Gedempte Nieuwe Sloot is een monument.Hier houden drie Alkmaarse Vrijmetselaarsloges hun bijeenkomsten: De Noordstar, De Morgenster en Noorderkroon en een loge van de Weefsters: VACE. De loge De Noordstar is de oudste. Al in 1800 beoefende deze de vrijmetselarij in Alkmaar. De orde van Weefsters(1947, Alkmaar 1963) bestaat uit vrouwen. Het is een inwijdingsorde uitgewerkt in drie graden: Spinster, Weefster en Ontwerpster.

In 1924 werd het logegebouw vergroot en kreeg het een voor die tijd moderne uitstraling naar het ontwerp van de twee bekende Alkmaarse architecten: D. Saal (1884-1945) en Laurens Groen (1879-1952). Zij ontwierpen de voorgevel in de stijl van de Amsterdamse School en maakten daarin de typerende ritmische raampartijen met de vele kleine ruitjes. Het dak kreeg een speelse ‘insnede’ boven de ingang. Veel mensen hebben een idee over de inhoud van de vrijmetselarij, maar weten toch niet precies wat het is. Kort gezegd: het is een methode voor het vormen van een levenshouding gebaseerd zelfontplooiing en broederschap.

Bouwperiode/-jaar en stijl:
1924, Amsterdamse school
• De tempel heeft een azuurblauw stenen gewelf.
• Boven de ingang: passer en winkelhaak, symbolen van de Vrijmetselarij.

Er zijn presentaties, brochures en magazines beschikbaar met informatie over de vrijmetselarij.
 

Amsterdam
zaterdag 7 september, 15.00- 22.00
zaterdag 14 september, 10.00 - 17.00
zondag 15 september, 10.00 - 17.00
Logegebouw, Vondelstraat 39, Amsterdam

Het Amsterdamse Logegebouw is geopend voor rondleidingen en informatie. Er is voor elke bezoeker ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen en het voeren van gesprekken met Vrijmetselaars. Er worden ook lezingen gehouden en de verschillende Loges stellen zich ieder op eigen wijze aan de bezoekers voor. U bent van harte welkom!

Er zijn presentaties, brochures en magazines beschikbaar met informatie over de vrijmetselarij.

Een eeuwenoud genootschap dat werkt met symbolen en rituelen. Dat klinkt geheimzinnig, zeker als je de boeken van Dan Brown hebt gelezen zoals de da Vinci Code en Het Verloren Symbool. De Vrijmetselarij heeft een rijke geschiedenis en de vele Loges – werkplaatsen – in de wereld werken op basis van de dezelfde grondprincipes. Het kunnen werken aan jezelf en met elkaar heeft zeer veel mensen inspiratie gegeven om iets voor de maatschappij te betekenen.

Werken aan jezelf en dit teruggeven aan de samenleving
Om iets voor anderen te betekenen moet je eerst aan jezelf werken; een bewuster mens worden die zichzelf en zijn uitgangspunten goed kent. Wij noemen dat “Ken Uzelve”. Binnen onze loges werken wij aan dat ontdekken van onszelf.

Leren van elkaar
Om te groeien hebben we elkaar nodig. Wij spiegelen en vergelijken elkaars meningen wekelijks tijdens lezingen. Zo zoeken wij gezamenlijk en individueel naar waarden die passen bij onze eigen manier van leven. en een innerlijke drang om aan onszelf te werken zijn onze trefwoorden.

Een geheim genootschap
Nee, we zijn een open organisatie met mensen vanuit verschillende achtergronden en levensovertuigingen die een werkplaats hebben gevonden. We staan vol in het leven, zijn breed geïnteresseerd en hebben de behoefte dit met anderen te delen. Je kunt je op eigen initiatief voor een lidmaatschap aanmelden.


Bussum
zaterdag 14 september 13:00 - 17:00 uur
Logegebouw, Brediusweg 23a, Bussum

Er zijn Power Point presentaties van de drie organisaties:
- Orde van Vrijmetselaren onder het Groot Oosten der Nederlanden (mannenloges)
- Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’(gemengde loges)
- Orde van de Weefsters ‘Vita Feminea Textura’ (vrouwenloges)

Er zijn informatie stands van de drie soorten loges, foto presentaties en samenspraken in de rituele ruimte.

Er zijn presentaties, brochures en magazines beschikbaar met informatie over de vrijmetselarij.

 

Den Helder
Zaterdag 14 september 2019, 10:00 - 16:00
Logegebouw, Molengracht 5, 1781 NA Den Helder

Naast rondleidingen door het logegebouw en gesprekken met de aanwezige leden zal er om 11:00 en 14:  een lezing worden gegeven waarin de vrijmetselarij wordt toegelicht en verklaard.

Er zijn presentaties, brochures en magazines beschikbaar met informatie over de vrijmetselarij.

Het gebouw is symmetrisch van opzet, heeft vijf grote schuifvensters en een statige paneeldeur met bovenlicht. In dat bovenlicht zijn de attributen van de vrijmetselarij als ornament aangebracht: een passer en een winkelhaak. Het kenmerkende symbool van de Vrijmetselarij, overal en in alle tijden.

Het beeldbepalende gebouw bestond oorspronkelijk uit één bouwlaag onder een zadeldak. In het gebouw bevinden zich veel vrijmetselaarsafbeeldingen en -attributen. Vooral de werkplaats, de tempel, is ingericht met vrijmetselaarssymbolen.

Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel

 

Haarlem
Zaterdag 14 september, 10.00 - 17.00
Zondag 15 september, 12.00 - 17.00
Logegebouw, Ripperdastraat 13 (zijstraat Parklaan bij station)

Er is Informatie over de geschiedenis van het pand en voorlichting over vrijmetselarij in het algemeen en de Haarlemse Loges in het bijzonder. Er zijn rondleidingen door het gebouw (alle ruimtes zijn te bezichtigen incl. de rituele ruimte). Er zijn presentaties, brochures en magazines beschikbaar met informatie over de vrijmetselarij.

Dit gemeentemonument in 1875 als Logegebouw gebouwd naar ontwerp van stadsarchitect en vrijmetselaar J.E. van den Arend, die ook het naastgelegen rijksmonumentenensemble Ripperdapark ontwierp.

Het gebouw is in de Tweede Wereldoorlog door de bezetter in beslag genomen en alles wat er in aan vrijmetselarij deed denken werd voor de deur in aanwezigheid van de pers voor de deur verbrand. Vrijmetselaren behoorden volgens Hitler tot de drie grootste volksvijanden, met joden en zigeuners. De vervolging van de leden van de loges is een lang onbekend gebleven verhaal.

In het gebouw komen vier loges bij elkaar op elk een eigen avond, Het zijn drie mannenloges (Vicit Vim Virtus, Kennemerland en Ad Lucem et Pacem) en gemengde loge (George Martin III).

Opvallend is de opbouw van het pand. Zo zit aan de straatzijde een lager bouwdeel van één bouwlaag met een kap. daarachter zitten twee hogere bouwvolumes van elk twee bouwlagen en een kap. Typerend voor de tijd zijn de eclectische details van de architectuur, zoals de vensteromlijstingen met een kuif en de deels in blokverband gepleisterde gevel. Naar de vrijmetselarij verwijzen de glas-in-lood ramen met motieven zoals ster, driehoek, passer en winkelhaak.

 

Hilversum
za 14 sep. 10:00 - 18:00
zo 15 sep. 10:00 - 18:00
Logegebouw, Oude Enghweg 19, Hilversum

Er zijn presentaties, brochures en magazines beschikbaar met informatie over de vrijmetselarij.

Aan het einde van de negentiende eeuw was er in Hilversum een tekort aan ruimte waar culturele en vrijzinnige verenigingen activiteiten konden laten plaatsvinden. A. Salm kreeg de opdracht om een verenigingsgebouw te ontwerpen waar verschillende verenigingen lokalen konden huren. Vader en zoon Salm ontwierpen een gebouw met Jugendstil kenmerken dat in 1905 gereed kwam. Loge ‘De Gooische Broederschap’ huurde vanaf het begin een ruimte waar zij twee wekelijks bijeen konden komen en de grote zaal waar twee keer per jaar het inwijdingsritueel kon plaatsvinden.

Tegenwoordig zijn drie loges in De Vereeniging werkzaam: ‘De Gooische Broederschap’, ‘Opgang’ en ‘Wolfgang Amadeus Mozart’.

 

Hoorn
za 14 sep. 10:00 - 17:00
Logegebouw, Binnenluiendijk 2, Hoorn

Er zijn presentaties, brochures en magazines beschikbaar met informatie over de vrijmetselarij.

In 1629 werden deze huizen aangekocht door de West Indische Compagnie (WIC, 1621-1791), die hier hun kamer, kantoor, hielden. In 1784 kregen de panden de huidige voorgevel. In het fronton is het G.W.I.C.-initiaal aangebracht. Na de opheffing van de compagnie vervaardigde hier de Vaderlandse Maatschappij onder meer geschilderd behangsel. De Vrijmetselaarsloges zetelen sinds 1872 in dit gebouw.

 

Velsen-zuid
Zaterdag 14 september, 11.00 - 16.00 uur
Zondag 15 september, 11.00 - 16.00 uur
Logegebouw, Torenstraat 2, 1981 BC Velsen/zuid

Er zijn presentaties, brochures en magazines beschikbaar met informatie over de vrijmetselarij.

Dit voormalige weeshuis en Ouden van Dagenhuis, in opdracht van de kerk gebouwd, werd in 1769 in gebruik genomen. In dit tehuis kregen alle armen, zowel jong als oud, een gedegen opvoeding of verzorging. Kort na 1900 kwam aan de verzorging van weeskinderen een einde en is er alleen nog sprake van bejaardenzorg. Als gevolg van de crisis in de jaren ’30 zag men geen kans meer de exploitatie van het Ouden van Dagenhuis rond te krijgen. Eind 1935 viel het doek definitief. Het diaconiegebouw werd daarna in gebruik genomen als kosterswoning, vergaderruimte en opslag voor kerkmeubilair.

In 1947 werd het beheer van het gebouw overgedragen aan de kerkvoogdij van de Ned. Herv. Gemeente Velsen, maar in 1965 besloot de kerkenraad het sterk vervallen gebouw te verkopen. De stichting Bouwfonds Trias kocht het gebouw en twee jaar later werd het door de mannenloge ‘De Hoeksteen’ in gebruik genomen. Het gebouw werd grondig gerestaureerd en deels aangepast. Sinds 1990 is hier ook de Orde van Weefsters voor vrouwen gevestigd.
 

loge De Hoeksteen

 

Zaandam
Zaterdag 14 september, 11000 - 17.00 uur

Er zijn presentaties, brochures en magazines beschikbaar met informatie over de vrijmetselarij.

Er is een tentoonstelling over Vrijmetselarij in Nederland, Vrijmetselarij in de Zaanstreek (o.a. gebouwen), Anna Paulowna en het Oranjehuis en bekende vrijmetselaars in de Zaanstreek.

Verder regelmatig begeleide bezoeken in groepjes aan de rituele ruimte.