Waar kunt u ons vinden?
Wij komen bij elkaar in een van de mooiste Logegebouwen van Nederland: Vondelstraat 39 in het centrum van Amsterdam. Het pand is in 2013 in samenwerking met Stadsherstel geheel gerenoveerd en klaar voor de 21e eeuw. 

Korte geschiedenis
De Vondelstraat 39-41 in het centrum van Amsterdam is een bijzonder pand. De huisnummeraanduiding geeft al aan dat het hier in feite om twee panden gaat die later zijn samengevoegd. Het huidige aanzicht van de panden dateert van 1910 als gevolg van een ingrijpende verbouwing naar ontwerp van P. Heyn. In het logegebouw bevinden zich de Blauwe en de Rode 'werkplaatsen'. Het complex is samengesteld uit het Bierhuis Vondel (nr.41) en de voormalige danszaal het Vondelhuis (nr.39).

In 1904 gaan beide panden als Huize Vondel over aan de dan net opgerichte Vrijmetselaars Stichting Amsterdam. Daarna volgt een verbouwing en uitbreiding naar ontwerp van W. Kromhout. Na de verbouwing is het complex nagenoeg ongewijzigd gebleven. Aan het begin van de Duitse bezetting werd de vrijmetselarij verboden en het gebouw geconfisqueerd; de inventaris werd gesloopt of verkocht.            

Na de oorlog werd de schade geleidelijk hersteld. In 1946 werd in mozaïek de gepolijste diamant in het grote roosvenster van het logegebouw aangebracht. Het pand is zodanig ingericht dat er behalve gemeenschappelijke ruimtes ook plaats is om twee loges gelijktijdig te laten werken. Op die manier komen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag elk twee loges bijeen in het logegebouw.