Vrijmetselaren of Freemasons?

Free Mason
Het woord 'vrijmetselaar' is afgeleid van het Engelse 'Free Mason'. 'Freestone' is een soort kalksteen en in de middeleeuwen waren de 'Freestone Masons' de steenhouwers, die de ruwe rotsblokken op maat hakten voor de bouw van kathedralen. In het Frans heet een vrijmetselaar 'Franc-Maçon' en de vrijmetselarij heet 'Franc-Maçonnerie'. In het Nederlands spreken we bijv. over een 'maçonniek symbool' of een 'maçonnieke gedachte'.

Genootschappen
De gilden van Vrije Metselaren hebben tot voorbeeld gediend van de vele besloten genootschappen die in de 17e en 18e eeuw bestonden, waar 'Vrije mannen van goede naam' uit het zicht van de Kerk met elkaar konden filosoferen. De eerste Engelse loges werden gevormd in een tijd waarin de empirische wetenschap nog niet vrij mocht worden beoefend.

 

Geen Religie
De huidige vrijmetselarij begint in 1717 in Engeland, wat uiteindelijk heeft geleid tot de oprichting van de 'United Grand Lodge'. De symboliek van de vrijmetselarij steunt overduidelijk op elementen uit de Bijbel waarvan toen in brede kringen in de maatschappij een gedetailleerde kennis aanwezig was. Toch is de vrijmetselarij geen religie maar meer een methode die zich vanuit de cultuur baseert op christelijke symboliek.