Vrijmetselarij en Illuminati

(bron: Paul Marselje)

De 'Nieuwe wereldorde' ofwel NWO is verzonnen door de Tsaristische geheime dienst eind 19e eeuw en in een falsificatie gepubliceerd als de zogenaamde 'Protocollen van de wijzen van Zion' om het eerste zionistische congres in Genève in een kwaad daglicht te stellen. De propagandamachine van Hitler gooide daar een schepje bovenop door dit antisemitisch bedoelde geschrift nader te betrekken bij vrijmetselarij. Aan het eind van dit bericht gaan we nader in op deze falsificatie.


Maar aan de NWO wordt niet alleen een joods-maçonniek complot toegeschreven. Fanatieke christenen en moslims koesteren weerstand tegen de (imaginaire) Illuminati, die zij juist weer zien als de grondlegger van de NWO die macht over de wereld zou zoeken. Vrijmetselaren en deze imaginaire illuminati hebben overigens niets met elkaar te maken. Illuminati is de naam voor zeer verschillende vroegere genootschappen. De oudst bekende hiervan is het Spaanse genootschap Alumbrados (letterlijk: de verlichten), die zich in de 16e en 17e eeuw bezig hield met innerlijk leven en mystiek.


Daarnaast bestond er in Frankrijk een groep onder invloed van Joodse en Arabische mystiek, het werk van Erasmus, de moderne devotie het quiëtisme en anti hiërarchische ideeën aanhing. Deze groeperingen kwamen van 1527 onder vuur te liggen door de inquisitie. Velen daarvan werden wreed vervolgd.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekende Illuminati

De bekendste Illuminati zijn lid van de door Adam Weishaupt in het leven geroepen 'Orde der Volmaakbaren'. Tot deze groep behoorden o.a. Herder en Goethe (vrijmetselaar). De geschiedenis van de Beierse Illuminati begon in 1776, toen mensen uit de vrijmetselarij met door de jezuïeten opgevoede Adam Weishaupt in Ingolstadt een orde stichtten onder de naam Gesellschaft der Perfectibilisten. Het hoofddoel was de reformatie van de kerk en de emancipatie van de burgerij.


De organisatie (dus niet de inhoud) van deze Illuminati was gebaseerd op de vrijmetselarij, maar behoorde daar niet toe. Karel Theodoor verbood de Illuminati op vele gronden, waaronder de inmenging in de buitenlandse politiek. 111 jaar na het verbod werd de orde in 1896 opnieuw opgericht. Sinds een vernieuwing van de orde in 1926 opereerde ze vanuit Berlijn, echter in 1929 is ze weer opgeheven.


Boeken en films

In veel recente populaire en historisch ongefundeerde complottheorieën spelen 'de Illuminati' een rol. De Illuminati werden gepopulariseerd door de romans en films. De Illuminati van Beieren worden genoemd in de bestseller 'De slinger van Foucault' van Umberto Eco. Daarnaast komen Illuminati voor in de eerste Tomb Raider film, Deus Ex en in het boek Het Bernini Mysterie van Dan Brown, dat verfilmd werd met de titel: Angels & Demons (mei 2009). De protocollen van de wijzen van Zion spelen een hoofdrol in de nieuwste roman van Umberto Eco 'De begraafplaats van Praag', waarin hij historisch verantwoord aantoont dat het om een falsificatie gaat.

Protocollen

Voor wat betreft de 'protocollen van de wijzen van Zion' hierbij een citaat uit een artikel in het Britse dagblad de Times, die de geschiedenis van het pamflet aardig wist samen te vatten:


Our Correspondent, whose attention was called to the matter, found on examination that the 'Protocols' consisted in the main of clumsy plagiarisms from this little French book, which he has forwarded to us. The book had no title-page, but we identified it in the British Museum as a political pamphlet directed against Napoleon III. and published in Brussels in 1865 by a French lawyer named Maurice Joly, and entitled 'Dialogue aux Enfers entre Machiavel et Montesquieu'. The book was published anonymously, but the author was immediately seized by Napoleon's police and sentenced to a term of imprisonment. A second edition was published in Brussels in 1868, with the author's name and a note on his imprisonment.


The author of the 'Protocols' simply copied from the 'Dialogues' a number of passages in which Machiavelli is made to enunciate the doctrines and tactics of despotism as they were at that time practised by Napoleon, and put them into the mouth of an imaginary Jewish Elder. There can be little doubt that the forgery was perpetrated by some member of the Russian Secret Police. Nilus, who may have acted in good faith, declared that the manuscript of the 'Protocols' had been given him by an official named Alexander Sukhotin, who professed to have received it from a woman who had stolen it from an Elder of Zion. On the leather back of the copy of the 'Dialogues' sent us by our Correspondent we notice the letters A.S., and, seeing that the book was bought from an ex-officer of the Secret Police, it seems possible that this copy belonged at one time to Sukhotin, and that it was the copy actually used in the compilation of the 'Protocols'.


For many years there was a close connexion between the Russian and the French police, and one of the confiscated copies of Joly's book may easily have falled into the hands of a Russian agent—such as Rachkovsky, at one time head of the Russian Secret Police in Paris, to whom other and more clumsy forgeries have been traced—and may have inspired him to invent a weapon for use against Jewish revolutionaries. At any rate, the fact of the plagiarism has now been conclusively established, and the legend may be allowed to pass into oblivion. The historical interest of the discovery is considerable, though, as we have indicated, it does not, in our opinion, affect the Jewish problem, which happily, in this country, cannot be said to exist in its Continental form.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoge graden

Voor wat betreft die vrijmetselaren in de hoogste graden kunnen we kort zijn. Er bestaan geen werkelijke hoogste graden. Er bestaan aanvullende of vervolg graden. De leden ervan zijn niet meer en niet hoger dan de net aangenomen Leerling-vrijmetselaar. In het huidige hoofdbestuur van de Orde (dat zijn wel de hoogste vrijmetselaren) zitten maar enkele leden die lid zijn van die aanvullende graden. De huidige Grootmeester is er in het geheel geen lid van.


De aanvullende graden of 'andere obediënties', zoals de vaak genoemde Schotse ritus, bieden Meester-vrijmetselaren (en dat zijn ongeveer dus alle vrijmetselaren) op filosofische wijze verder inzicht in datgene waar de vrijmetselarij voor staat: 'verbeter de wereld, begin bij jezelf'.


Het zou ook onlogisch zijn te denken dat je een wereldwijde levensbeschouwelijke beweging met honderdduizenden leden, die van niets weten en het er ongetwijfeld ook hartgrondig mee oneens zouden zijn, zou kunnen inzetten voor zoiets als het imaginaire NWO. Wat voor nut heeft het dan, dat enkele leden zich op hun vrijmetselaarsschap zouden beroepen bij hun streven naar zoiets als de NWO?


Tot slot

Maar wie erin wil blijven geloven zal altijd wel iets verzinnen om dat aan te tonen. Er zijn ook mensen die denken dat Elvis Presley en Michael Jackson nog leven. Ons als vrijmetselaren doet het echter pijn. Wij ontlenen veel waarde aan wat wij in de vrijmetselarij beleven. Wij trachten door wat wij samen vormgeven een beter mens te worden dan wij eerst waren en zo bij te dragen aan een betere maatschappij, ieder op eigen wijze en naar eigen inzicht. Wat een beter mens is of een betere maatschappij mag iedere vrijmetselaar namelijk zelf bepalen. De vrijmetselarij heeft daarover geen standpunten. In Loges is dan ook ieder politiek of religieus debat verboden, net als zakendoen trouwens.