Vrijmetselarij in het kort

 

De moderne vrijmetselarij is geïnspireerd door de middeleeuwse bouwgilden, die door heel Europa kathedralen bouwden. Gaandeweg ontwikkelden deze puur op de bouw gerichte loges zich tot meer beschouwelijke kringen. Ook toen er al lang geen kathedralen meer werden gebouwd, bleven veel loges bestaan. En nog steeds hanteren de moderne vrijmetselaars dezelfde begrippen en symbolen als hun middeleeuwse voorgangers, waarbij zij zichzelf en de mensheid zien als een te voltooien bouwwerk.

Dat neemt niet weg, dat alles wat de moderne Europese geest gevormd heeft verder ook nog terug te vinden is in de vrijmetselarij. Te denken valt aan het platonisme, de antieke inwijdingsscholen, de Joods-Christelijk-Humanistische traditie, de middeleeuwse alchemie (de bakermat van de moderne chemie), het rationalisme, de romantiek, het existentialisme en tenslotte het internet dat openheid heeft gebracht.