Esse Quam Videri
 
 
“Esse quam videri” kan vertaald worden als “beter zijn, dan schijnen”, in het Engels als ”to be rather than to seem”, “to be rather than to appear”. Het motto is o.a. te vinden in Cicero’s  essay over vriendschap (De Amicitia, hoofdstuk 98).


Het leven van de 17e-eeuwer Sir Robert Moray is van betekenis voor de geschiedenis van de vroege vrijmetselarij. Hij was de eerst bekende “gentleman-mason”, iemand die lid werd van een loge en niet afkomstig was uit het gilde van de steenhouwers. Als typisch 17e-eeuwer was hij geïnteresseerd in symbolen en hij speelde daar graag mee. Zo heeft hij diverse lakzegelstempels ontworpen waarin zijn merkteken, de vijfpuntige ster voorkomt en een motto luidend:  “esse quam videri”.  Hij legde zijn motto uit met een blik op de sterren: het belang van de mysterieuze sterren aan de hemel is niet wat zij oppervlakkig gezien lijken, maar wat zij werkelijk zijn. Wat je werkelijk bent is duizendmaal belangrijker dan wat je uiterlijk lijkt, wat ook het voordeel ervan is. De uiterlijke verschijning van iemand weerspiegelt niet noodzakelijk de werkelijke waarde van een mens of een ster. Een ster, die klein lijkt kan van een enorme omvang zijn. Moray paste deze gedachte toe op de ethiek, die hij zelf tijdens zijn leven voerde. 

Het motto kan worden toegepast op een levensstijl, die past bij de vrijmetselaar.

De betekenis van het motto kan worden uitgebreid: 
in de filosofie bijvoorbeeld, betekent “schijnen”, iets dat (nog) niet is wat het kan zijn. “Zijn” is in overeenstemming met de werkelijkheid.

 

Terug