Werken met symbolen

 

 

Vrijmetselarij is een methode om mensen te stimuleren bewust denkend in het leven te staan. Dat doel is niet uniek, maar de methode is dat wel: er wordt gebruik gemaakt van symbolen en rituelen. Daarbij worden dingen doorgegeven die niet zo maar in woorden te vatten zijn.

 

Hieronder volgt een aantal belangrijke symbolen binnen de vrijmetselarij met een korte uitleg ervan:


Passer: De passer wordt gebruikt om afstanden te meten en uit te zetten en om maten over te nemen of te controleren. Hij is dus maatgevend. Het staat symbool voor maat houden, het betrachten van matigheid, het paal en perk stellen aan de wensen.    

Winkelhaak: Symbool van de haaksheid en de rechtvaardigheid, in de rechte verhouding tot de medemens.      

Ruwe en kubieke steen: Door aan zichzelf te werken kan de vrijmetselaar zich vormen tot een bouwsteen die passend en geschikt is om te worden gebruikt bij de bouw aan de ' tempel der mensheid' of wel de 'tempel van volmaking'.

Schietlood: Het schietlood is het symbool van oprechtheid en rechtschapenheid. Vrijmetselaren dienen te handelen 'op het schietlood'.       

Negen knopen: Met een koord met negen knopen is men in staat een rechte hoek te maken, die de mens leert zich te plaatsen in een rechte verhouding tot de medemens.

Terug