Is Vrijmetselarij iets voor mij?

 

 

Hoe moet u nu beoordelen of u zich thuis zou voelen binnen de Vrijmetselarij? Als u uitvoerig heeft stilgestaan bij de inhoud van deze website en de moeite heeft genomen om dit alles te lezen en u nog steeds sympathie heeft voor wat u gelezen heeft, dan kan de vrijmetselarij voor u een goede methode zijn tot meer geestelijke zelfontplooiing.

Toch kunt u niet geheel overzien of de Vrijmetselarij iets voor u is. Er is altijd de onzekerheid voor iemand dat hij achteraf zich toch niet thuis voelt binnen de sfeer van de loge. Dit gevaar bestaat, hoe klein het ook is. Want wanneer iemand zich aanmeldt voor het lidmaatschap van een loge, wordt hij niet automatisch opgenomen.

Het gaat de loge niet om zoveel mogelijk leden, maar om goede betrokken leden, om personen, die er zelf baat bij zullen hebben en zelf ook iets zullen bijdragen tot de andere leden. Er wordt dan ook een onderzoek ingesteld naar de gedachtegang van degene, die zich aanmeldt. Want de loge heeft er evenveel belang bij als de aanvrager zelf, dat het eventuele lidmaatschap tot een succes zal leiden. Dit onderzoek zal gedaan worden door vrijmetselaars, die zelf ook eens voor hetzelfde probleem hebben gestaan. Zij kunnen waarschijnlijk beter beoordelen, of de aanvrager zich thuis zal voelen in het gezelschap en of hij een goed vrijmetselaar zal kunnen worden of niet. Aan dat onderzoek moet de aanvrager zelf medewerken, door het geven van inlichtingen en het uitspreken van zichzelf en zijn gedachten.  

Nu is het ook weer geen examen, waarvoor men wellicht afschrikt. Wie zover komt dat hij zich wil aanmelden, heeft al lang over zichzelf nagedacht, over het leven en over zijn levenshouding. De aanvrager zal eerst geheel vrijblijvend in contact worden gebracht met een vrijmetselaar, die uitvoerig met hem zal spreken om een indruk van hem te krijgen. En dan start het onderzoek om eventueel lid te worden. Het is geen onderzoek naar kennis of bekwaamheid maar naar zijn geestelijke instelling. Volmaaktheid wordt niet verwacht, wel het eerlijke streven om van zijn persoonlijkheid en leven iets beters te willen maken.

 

Terug