Geschiedenis van de loge Gezellen van St. Jan

 

 

In 1776 werd de loge 'De Edelmoedigheid' in 's-Hertogenbosch opgericht. Veel van de historie is niet bewaard gebleven. De bezetter confisceerde in 1940 de bezittingen van de Loge, waaronder het archief. Als door een wonder is de stichtingsbrief na de oorlog tussen het vuilnis op straat teruggevonden, gedateerd 16 april 1776. Na een turbulent bestaan en tussentijdse afwezigheid werd de loge op 16 juni 1973 nieuw leven ingeblazen middels de stichting van de 'Gezellen van St Jan' met als zetel 's-Hertogenbosch. Deze loge behoort thans met ca. 50 leden afkomstig uit 's-Hertogenbosch en omstreken, tot de grote loges in Brabant.Terug