Minimaliseren

De contributie bedraagt € 360,- per jaar (1 januari tot en met 31 december) welke voor 1 maart dient te worden voldaan. Eénmalig is er een entreegeld van € 200,- verschuldigd. Bijkomende kosten zijn die voor consumpties (kantine prijzen!) en Broedermalen (ca. €18,- of schappelijker). 

Het eerste jaar van het lidmaatschap zijn er ca. 6 Broedermalen waaraan een Leerling kan deelnemen. Het tweede jaar zijn er ca. 10 Broedermalen waaraan een Gezel kan deelnemen, en het derde jaar en verder kan een ingewijde als Meester aan ca. 12 Broedermalen deelnemen. Deelname is in principe niet verplicht maar wordt vooral de eerste twee jaar sterk aanbevolen.