Beschikbaarheid Jaarcijfers SLMC

Minimaliseren

De jaarcijfers van de SLMC zijn beschikbaar bij F. Coers. De laatste jaren zijn direct op de site www.maconniekcentrum.nl van het SLMC in te zien daar SLMC als Culturele ANBI de verplichting heeft deze cijfers daar te publiceren.

 

HET BANKREKENINGNUMMER VAN DE DE SLMC IS  NL55 INGB 0009 4842 72