Minimaliseren

Muziek heeft altijd een belangrijke functie gehad in de loge en heeft dat nog steeds.

Van de Loge La Vertu bestaat er een gezangenboekje uit 1775 van J.A.K. Collizi. In die tijd was de lingua franca Frans en zodoende was dit werkje, zoals de constitutiebrief uit 1757, in het Frans opgesteld.

    
 

Op oude afbeeldingen zien we strijkinstrumenten klaar liggen om het ritueel te begeleiden. Ook is duidelijk dat er vroeger gezamenlijk veel gezongen werd bij passende gelegenheden. Nog steeds wordt de voor de muziek verantwoordelijke broeder Kapelmeester of Broeder van Talent genoemd. Was er een orgel of ander (toets)instrument beschikbaar, dan kon hij dit gebruiken. Bij hoge uitzondering gebeurt dit nog steeds. Maar tegenwoordig wordt doorgaans passende muziek uit cd’s gehaald. Dit kunnen composities zijn die speciaal voor dit doel zijn geschreven.


De meest bekende componist-vrijmetselaar is Mozart. Hij schreef o.a. een aantal zeer gewaardeerde liederen zoals “Lässt uns mit geschlungenen Händen” en  “Laut verkünde unsre Freude”. Zijn “Maurerische Trauermusik” past in de rouwloge (ter herdenking van een “naar het Eeuwig Oosten afgereisde” broeder). En misschien heeft u in het Intro het “In diesen heil'gen Hallen“ uit “Die Zauberflöte" herkend. Daarnaast kennen we componisten als Sibelius en Caspar Fürstenau, die vrijmetselaarsmuziek gecomponeerd hebben. Een Nederlandse componist, die zich ook op Maçonnieke muziek toelegde, was Willem Pijper. Van hem kennen we: ”Zes Adagio’s”. 

Het komt voor, dat broeders zich laten inspireren tot het schrijven van Maçonnieke muziek. Echter het feit, dat een ieder in de loge zich richt op zijn eigen ontwikkeling, kan er toe leiden, dat de resultaten niet uitgevoerd worden bij de dagelijkse loge activiteiten. Het is een manier van zoeken in de vrijmetselarij. In onze Loge zijn is in de laatste vijf jaar een cyclus van zeven vrijmetselaarsliederen geschreven, waaronder voor onze Loge: “Het La Vertu Lied” 

Doorgaans wordt echter passende muziek gekozen uit het ‘gewone’ repertoire. Dat kan van alles zijn. Van klassiek tot jazz, van religieus tot new age en folklore. Waar het op aankomt is dat de muziek bijdraagt tot de emotie van het rituele moment en deze versterkt. Dat kan dus meditatief zijn of opgewekt, dan wel behept met spanning. De taak van de broeder van talent is aldus de emoties die de verschillende rituelen binnen het rituaal oproepen, te versterken.