Stichting Leids Maçonniek Centrum (SLMC)

Minimaliseren

 

Bestuur

Stichting Leids Maçonniek Centrum

Voorzitter / Secretaris

A.F. Pels Rijcken
J.F. Holsteijn

Penningmeester

F. Coers

Bouwmeester

J. van Tongeren

Voor informatie over zaalhuur van ons logegebouw kunt u terecht op www.maconniekcentrum.nl
U kunt ook direct een mail sturen aan info@maconniekcentrum.nl