Text/HTML

Minimaliseren

Loge L'lnséparable n° 12 | O.·.Bergen op Zoom

Text/HTML

Minimaliseren

Loge L'lnséparable n° 12 | O.·.Bergen op Zoom

ACTUEEL

Stadsmagazine september 2007
Thema-avond 'Symbolen', samen met de Weefsters.

Lees verder...


StadsMagazine BoZ april 2007
Gift Vrijmetselarij aan Lievensberg

De Vrienden van Lievensberg mochten op 31 maart een cheque van 2.500 euro ontvangen van de Vrijmetselaren van Bergen op Zoom. Het geld is bestemd voor een tafeltennistafel en een gietijzeren bankje voor in de tuin van de geheel vernieuwde Paaz-afdeling van het ziekenhuis.
Jan Slokkers, voorzitter van de Vrienden van Lievensberg, kreeg de cheque uit handen van Hans Cortie, voorzitter van de Maçonnieke Werkgroep. “Wij zijn heel blij een bijdrage te kunnen leveren aan een afdeling die veel betekent voor haar cliënten,” zei Cortie bij de overhandiging. Slokkers gaf aan, dat de nieuwe objecten begin juni op de afdeling geplaatst worden.

De Maçonnieke Werkgroep houdt op iedere eerste zondag van de maand een tweedehands boekenmarkt in het logegebouw aan de Engelsestraat. De opbrengst is bestemd voor lokale goede doelen, waarbij de werkgroep zich vooral richt op de zieken en sociaal zwakkeren in de samenleving. Sinds het ontstaan van de boekenmarkt, nu tien jaar geleden, is in totaal al bijna 15.000 euro geschonken. Meestal gebeurt dit in stilte, maar nu de Vrijmetselarij in Bergen op Zoom 240 jaar bestaat, heeft men ervoor gekozen meer naar buiten te treden.

De eerstvolgende boekenmarkt wordt gehouden op zondag 6 mei, van 13.30 tot 16.30 uur. Op deze middag kunt u ook informatie krijgen over de vrijmetselarij en is het gebouw te bezichtigen. Het pand van de Vrijmetselaren is alleen al de moeite waard! Het kent een lange geschiedenis tot het in 1927 verkocht werd aan de Amsterdamse bank. Deze bestemming is nog steeds duidelijk zichtbaar. De balie in de hal en de kluis in de kelder zijn bijvoorbeeld nog bewaard gebleven. U bent van harte welkom om eens te komen kijken.
Voor meer informatie: www.vrijmetselarij.net/boz.


BN-De Stem maandag 2 april 2007
Vrijmetselaars steunen Lievensberg

door onze correspondent

Maandag 2 april 2007 - Ton Hopmans - BERGEN OP ZOOM - De Vrienden van
Lievensberg ontvingen zaterdag een cheque van 2500 euro.

Van het bedrag wordt in de tuin van de geheel vernieuwde Paazafdeling een tafeltennistafel en een bank geplaatst. Hans Cortie, de voorzitter van de Maçonnieke Werkgroep, overhandigde de cheque aan Jan Slokkers. Deze werkgroep houdt maandelijks in het logegebouw een tweedehands boekenmarkt. ,,De opbrengst daarvan gaat altijd naar goede doelen", legde broeder Chris Linders uit. ,,Normaal doen we dat in stilte. Wij zijn niet op zoek naar fanfare, maar meer naar harmonie. Maar omdat de loge dit jaar 240 jaar bestaat en we al 10 jaar een boekenmarkt houden, zijn we van de regel afgeweken


Oude Loge verweven in moderne maatschappij

30 september 2006

Onze H:.E:. Grootmeester overhandigt aan Burgemeester Polman van Bergen op Zoom de jubileumcassette. Dit als blijk van waardering voor de openingshandeling en zijn aanwezigheid.

Op zaterdag 30 september jl is het oude Logegebouw van Loge L’Inséparable door Burgemeester Polman van Bergen op Zoom heropend.
Na een grondige renovatie van voornamelijk de kelderverdieping is het Logegebouw weer in een perfecte staat.
In het centrum van de oude binnenstad van Bergen op Zoom, is aan de Engelsestraat in 1927 door de toenmalige Amsterdamse bank een perceel aangekocht.
De oude bebouwing werd afgebroken en er verrees een voor die tijd zeer modern bankgebouw.
Een voorgevel in de typische stijl van de Amsterdamse school met nieuwe zakelijke elementen.
Het interieur is Art-Deco.
De Amsterdamse Bank heeft het gebouw in de zestiger jaren verkocht aan een Bergse sportschoolhouder die er een sportcentrum met zwembad en sauna in vestigde.
In 1995 heeft Loge L’Inséparable de kans gekregen om het gebouw in eigendom te verwerven.
Na een grondige verbouwing van de begane grond en bovengelegen directiewoning is het pand in 1996 als Logegebouw in gebruik genomen.
Vele stijlkenmerken zijn bewaard gebleven.
Zo is de originele bankbalie nog duidelijk herkenbaar en is in de centrale hal (nu 7e Graad) nog het originele Art-Deco tegelwerk te bewonderen. In de kelder is de centrale bankkluis nog nadrukkelijk aanwezig.

In 2005 zijn leden van Loge L’Inséparable begonnen met de verbouwing/renovatie van de kelderverdieping. Na maanden van hard werken zijn verschillende ruimtes in de kelder opgeknapt en heringericht. Zo is er een bestuurskamer en bibliotheek gecreëerd en is de centrale bankkluis ingericht als museum.
Tevens heeft de maandelijkse boekenmarkt een eigen ruimte gekregen.
Onlangs heeft het Logegebouw de monumentenstatus gekregen. Als “jong”monument is het toegevoegd aan de monumentenlijst.

Ter voltooiing van de arbeid is Burgemeester Polman van Bergen op Zoom bereid geweest om de heropeninghandeling te verrichten.
Tijdens een druk bezochte bijeenkomst werd er het woord gevoerd door o.a. Voorzittend Meester Ben Vlietstra en door Jan Bouwmeester als voorzitter van de Stichting Logegebouw Bergen op Zoom.
Loge L’Inséparable bestaat binnenkort 240 jaar maar dat deze oude loge in het middelpunt staat van de belangstelling bij maatschappelijke en maçonnieke organisaties is op 30 september wel gebleken.
Naast de Burgemeester waren er vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties.
De Loge kon zich tevens in een grote maçonnieke belangstelling verheugen.
De HoogEerwaarde Grootmeester was in eigen persoon(met partner) aanwezig om de Loge te feliciteren met de voltooiing van de werkzaamheden.
Onder de gasten bevonden zich tevens de Zeer Achtbare Broeder 1e Grootopziener (met partner) en een vertegenwoordiging van de Veerstichting en omringende Loges.
Dat de vrijmetselarij in Bergen op Zoom in alle facetten floreert bleek uit het feit dat een b