Text/HTML

Minimaliseren

Loge L'lnséparable n° 12 | O.·.Bergen op Zoom

Text/HTML

Minimaliseren

Loge L'lnséparable n° 12 | O.·.Bergen op Zoom

VRIJMETSELARIJ

Zoals vele mensen stelt ook de vrijmetselaar zich vragen als: wat is mijn plaats en taak in deze wereld, waarom ben ik hier?

Door middel van het ondergaan en meebeleven van de inwijdingen tot leerling, gezel en meester welke de vrijmetselarij kent en het zich eigen maken van de daarbij behorende symboliek zoekt hij antwoord op deze vragen.

In de leerling-graad tracht hij zichzelf, zijn diepere ik, te leren kennen. Hij toetst in de tweede of gezellengraad zijn relatie tot zijn medemens en in de derde of meestergraad probeert hij zijn houding te bepalen t.o.v. het onnoembare: die, of datgene wat vrijmetselaren symbolisch aanduiden met "Opperbouwmeester des Heelals".

Vrijmetselaren willen bouwen aan een onzichtbare Tempel (waartoe de bouw van de tempel van koning Salomo in Jeruzalem ten zinnebeeld strekt), waarvan zijzelf de "levende bouwstenen" zijn. Dat kan alleen als de "ruwe steen" welke zij zijn, bewerkt wordt tot een "kubieke steen", die dan kan passen in dat bouwwerk.

Leerling aan de ruwe steen

 

Vrijmetselaren komen bijeen in verenigingen, "loges" genaamd. Deze loges trachten een middelpunt te zijn voor mensen met verschillende meningen. Binnen de loges spelen sociale of maatschappelijke hiërarchie geen rol. De loge is in onze hectische samenleving tevens een door "broederschap", sociale geborgenheid en vertrouwelijkheid, gekenmerkt rustpunt.

Tijdens avonden waarop een lezing met aansluitende gedachtewisseling met medebroeders gehouden wordt, kan dit zich verdiepen: evenals de beleving tijdens de inwijdingen kan een gedachtewisseling bijdragen aan het bewerken van de "ruwe steen" om een bruikbare bouwsteen voor een betere samenleving te worden.

De vrijmetselaar probeert zelf aldus te komen tot een betere levenshouding. Zijn levensovertuiging wordt door al zijn medebroeders gerespecteerd.

 


 

Passer en Winkelhaak