Text/HTML

Minimaliseren

Loge L'lnséparable n° 12 | O.·.Bergen op Zoom

Text/HTML

Minimaliseren

Loge L'lnséparable n° 12 | O.·.Bergen op Zoom

LID WORDEN ?

Hoe wordt U lid van de Vrijmetselarij?

1. Wenst u na de nodige informatie te hebben gelezen een gesprek met één of meer van de leden mail dat via info.loge012@vrijmetselarij.nl

2. Dat gesprek kan overal plaatsvinden ( logegebouw, of bij u thuis, elders)

3. Wanneer u daarna verder wilt gaan in een aanmeldingsprocedure, vraagt u een aanmeldingsformulier aan.

4. Daarna zullen er enkele gesprekken plaatsvinden op basis van gegevens die u hebt verstrekt omtrent uw motieven en visie op enkele zaken, opdat ù duidelijker weet dat u wat aan de vrijmetselarij hebt en wìj duidelijker weten dat de loge iets aan u heeft.

5. Mogelijk kunt u een comparitie bijwonen, zodat u ook enige indruk krijgt van de sfeer waarin wij bijeenkomen.

6. Tenslotte maken u en wij kenbaar of uw aanvraag tot een definitieve inwijding zal leiden.

7. Over het algemeen is er één of twee maal per jaar een avond voor belangstellenden. Ook die kunt u uiteraard bijwonen. Interesse daarvoor kunt u aan de secretaris kenbaar maken, zodat u een convocatie kunt ontvangen. Ook wordt dit bekend gemaakt via de plaatselijke pers en kunt u vrij deze avonden bezoeken.

 

Er wordt niet geballoteerd op status, inkomen of soort van werk.