Text/HTML

Minimaliseren

Loge L'lnséparable n° 12 | O.·.Bergen op Zoom

Text/HTML

Minimaliseren

Loge L'lnséparable n° 12 | O.·.Bergen op Zoom

ONS LOGEGEBOUW

In 1927 werd door de Amsterdamse Bank een tweetal percelen in de Engelsestraat aangekocht.
Deze percelen waren eigendom van de familie van Hasselt die daar een kleine bank exploiteerde.
De oude gebouwen aan de Engelsestraat werden afgebroken en de Amsterdamse Bank liet er een voor die tijd zeer modern bankgebouw voor terug in de plaats te zetten.

Een gebouw met een voorgevel in de stijl van de Amsterdamse school, met nieuwe zakelijke elementen.
Het interieur is Art-Deco.
Nadat de Amsterdamse Bank bijna dertig jaar het gebouw in gebruik had gehad en het na een periode van bijna tien jaar leeg gestaan had , werd het gebouw in gebruik genomen door Felix Jansen.
Dit bedrijf vestigde in het pand een sportschool.
Zwembad en sauna hebben jarenlang hun plaats gevonden in het oude bankgebouw.
Nadat in het pand gedurende een korte periode een lunchroom en een esoterisch genootschap gevestigd waren geweest, werd het in 1996 aangekocht door Loge L’Inséparable.
Door zelfwerkzaamheid van veel leden is het gebouw gebruiksklaar gemaakt voor de activiteiten van de Vrijmetselarij.
In 1997 is bij de viering van het 230 jarig bestaan van onze Loge het pand door de toenmalige burgemeester officieel geopend en in gebruik genomen als Logegebouw.
Inmiddels heeft het gebouw de status van jong monument.

In de centrale hal zijn nog veel Art-Deco stijlkenmerken te vinden.
Zo is de oude bankbalie nog herkenbaar en is de oorspronkelijke tegelvloer nog in prima staat.
Op de plaats waar vroeger kinderen hun eerste zwemlessen kregen wordt nu de rituele arbeid van de Vrijmetselaren verricht.
In de grote bankkluis is thans een klein maçonniek museum ingericht.

 


 

Buitenzijde 01

 


 

Buitenzijde 02

 


 

Tempel 01

 


 

Tempel 02