Text/HTML

Minimaliseren

Loge L'lnséparable n° 12 | O.·.Bergen op Zoom

Text/HTML

Minimaliseren

Loge L'lnséparable n° 12 | O.·.Bergen op Zoom

ARBEIDSTAFEL

  Updated: 22-10-2009 14:16
OKTOBER 2009  
- Vrijdag 23 oktober

Bwst.: 1e Gr.: Br.: Cees van D.: – “Het stoffige vierkant en de geestige driehoek, een eigenzinnige interpretatie van het schootsvel”

- Vrijdag 30 oktober Bwst.: 2e Gr.: Br.: René R. (titel volgt) Aansluitend meestervergadering
   
NOVEMBER 2009  
- Zondag 1 november Boekenmarkt van 13.30-17.00 uur.
- Vrijdag 6 november Avond met partners - wordt nader geconvoceerd.
- Vrijdag 13 november O.: L.: 3e Gr.: - Meester-verheffing Br.: René R.. In Forma.
- Vrijdag 20 november Instructie over voorlichting door Br.: Chris L.:
- Vrijdag 27 november Algemene ledenvergadering (ALV)
   
DECEMBER 2009  
- Vrijdag 4 december Bwst.: 1e Gr.: Br.: Hans C.: – “Naiviteit van de verdraagzaamheid”
- Zondag 6 december Boekenmarkt van 13.30-17.00 uur.
- Vrijdag 11 december Instructie 1e Gr.: en 3e Gr.:
- Vrijdag 18 december O.: L.: 1e Gr.: - Winter St Jan. In Forma. Met aansluitend Br.: Maal.
- Woensdag 30 december Sylvest