Text/HTML

Minimaliseren

Loge L'lnséparable n° 12 | O.·.Bergen op Zoom

Text/HTML

Minimaliseren

Loge L'lnséparable n° 12 | O.·.Bergen op Zoom

LITERATUUR   &   LINKS

Anderson, J.
De instellingen, historiën, wetten, ampten, orders, reglementen en gewoontes van de zeer voortreffelijke broederschap der aengenomene vrye metselaers. Versamelt uyt hare generale gedenkschriften, en overleveringen van vele eeuwen.

James Anderson; uyt het Engelsch vertaelt door Johan Kuenen, gedeputeerd groot-meester in alle loges van Holland. Om gelezen te worden, by de toelating van een niwe broeder wanneer de meester ofte toeziender zulks gebieden zal. Voor de selven auteur. - 's-Gravenhage : Cornelis van Zanten, stads en kleinzegel drukker, op 't Spui., [1736] - 104 p. (fotomechanische herdruk - Amsterdam: Schors, z.j.)

Apostel, L.
Vrijmetselarij: een wijsgerige benadering

Leo Apostel; [vert. uit het Engels Jan van Pelt]. - Antwerpen; Baarn: Hadewijch, cop. 1992. - 284 p.; 23 cm; Vertaling van: Freemasonry: a philosophical essay. Brussel: Vrije Universiteit Brussel, Centrum voor de Studie van de Verlichting en van het Vrije Denken, 1985. - Met lit. opg.
ISBN 90-5240-143-8

Dierickx, M.
Vrijmetselarij : de grote onbekende, 1717-1967: een poging tot inzicht en waardering

Michiel Dierickx. - Antwerpen : De Nederlandse Boekhandel ; Utrecht : Ambo, 1967. –
264 p.

Hanrath, J.J.
De beoefening der koninklijke kunst in Nederland : een cultuurgeschiedkundige platenatlas der vrijmetselarij in Nederland

Joh. J. Hanrath, P.H. Pott, B. Croiset van Uchelen.
[Den Haag] : Maconnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, 1971.

Loo, P.J. van
Geschiedenis van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden

P.J. van Loo. - [Voorburg] : Maconnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, 1967. - VI, 294 p.

D.J. van Dissel
Honderd en een vragen over de Vrijmetselarij

Den Haag 1991 Uitg. Stichting Fama Fraternitatis

Sande, A. van de
'Een stille leerschool van deugd en goede zeden': vrijmetselarij in Nederland in de 18e en l9e eeuw

onder redactie van Anton van de Sande en Joost Rosendaal. - Hilversum : Verloren, 1995. - 185 p. ; ill. ; 24 cm; Met lit. opg., reg. ISBN 90-6550-510-5

Sande, A. van de
Vrijmetselarij in de Lage Landen : een mysterieuze broederschap zonder geheimen

Anton van de Sande. - Zutphen : Walburg Pers, cop. 1995. - 206 p. : ill. ; 29 cm
Uitg. in samenw. met FAMA Maconnieke Uitgeverij. - Met lit. opg., index.
ISBN 90-6011-930-4
Geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland en België voor een groot publiek. Geeft politieke en culturele achtergronden en een vergelijking in historisch perspectief van de Nederlandse en de Belgische vrijmetselarij. Veel illustraties met gedetailleerde bijschriften.