vrijmetselarij, Assen, Moed, Volharding, Loge, mannen, tempel, compareren, comparitie, interesse, belangstelling, meer weten,

Interesse

Minimaliseren

De informatie van deze site geeft slechts een indruk van de vrijmetselarij en is dus verre van volledig. Toch bent u wellicht nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten. Dan zijn daarvoor de volgende mogelijkheden:

U kunt onze brochure bestellen;
U kunt deelnemen aan een voorlichtingsavond (zie onze pagina over voorlichting);
U kunt een gesprek voeren met leden van onze loge.

Zelf stappen zetten

Hoe komt men tot het lidmaatschap van een loge?

In de eerste plaats moet worden voldaan aan twee formele voorwaarden: men moet meerderjarig zijn en in het geval van onze loge van het mannelijk geslacht. Er is geen maximum-leeftijd voor kandidaten. De Vrijmetselarij heeft het meest te bieden in de leeftijd waarin men bezig is een bestaan op te bouwen. Juist in perioden van spanning en werkdruk draagt de loge wezenlijk bij aan persoonlijkheidsvorming en het vinden van evenwicht.

Men moet als belanghebbende zelf de eerste stap doen om toenadering te zoeken. Men wordt in principe niet voor het lidmaatschap van een loge gevraagd.

In alle gevallen kunt u contact opnemen met de commissie Voorlichting van de Loge:

Fred Zinsmeester: info.loge061@vrijmetselarij.nl

Orde van Vrijmetselaren

Voor vrouwen: Orde van de Weefsters, Groningen
Loge  Fons Vitae