Enter Title

Minimaliseren

Asser loge ‘Moed en Volharding’ zet jubileumbank bij Pieterpad in het Balloërveld

De Vrijmetselarij bestaat in Nederland 250 jaar en in dat kader vinden op landelijk en regionaal niveau diverse activiteiten plaats. Zo ook in Assen, waar de vrijmetselaarsloge ‘Moed en Volharding’ het jubileum met een tweetal activiteiten viert.
Het publiek kan op zaterdag 7 oktober een kijkje komen nemen in het logege-bouw aan de Esstraat 42A. Daar wordt tussen tien en vier uur  Open Huis gehouden. Een ieder is van harte welkom om het gebouw te bezichtigen en om uitleg te krijgen over de vrijmetselarij.

Om het 250-jarig bestaan van de vrijmetselarij meer in zicht te brengen wordt een speciaal ontworpen zitbank geplaatst langs het Pieterpad op het Balloërveld in de buurt van Gasteren. Dit gebeurt donderdag 5 oktober om drie uur. Op deze dag worden er door de loges uit Emmen en Meppel langs het Pieterpad in de provincie Drenthe ook banken geplaatst, zodat de wandelaar in de toekomst op zijn tocht door de provincie even kan uitrusten.

“Ons jubileum is een uitgelezen kans om in de openbaarheid te treden met wat de vrijmetselarij voor de actuele werkelijkheid betekent”, stelt Diederik van Rossum, de huidige grootmeester van de orde.
De vrijmetselarij ontstond in het begin van de achttiende eeuw in Engeland. De nieuwe stroming bleek grote aantrekkingskracht te hebben op verlichte en vooruitstrevende mannen in heel Europa. In de eerste helft van de achttiende eeuw werd in hoog tempo een groot aantal loges opgericht in Frankrijk, België, Duitsland, Italië, Oostenrijk en andere landen. Ook in Nederland sloegen de idealen van de vrijmetselarij aan. Vrijmetselaren zijn georgani-seerd in loges – meestal met enkele tientallen leden – met een hoge mate van zelfstandigheid. Landelijk telt de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren 145 loges met ongeveer 5800 leden. Als de vrijmetselarij één geheim heeft, dan is het dat zij in staat is gebleken in 250 jaar van heftige maatschappelijke bewegingen en religieuze veranderingen haar eigenheid te bewaren.
In de loges wordt gezocht naar wat mensen verbindt op het levensbeschouwelijke pad; sektarisme en partijpolitiek worden geweerd. Centraal staat de broederlijke samenwerking tussen mannen van zeer verschillende herkomst en levensbeschouwing, een thema dat opnieuw een hoge maatschappelijke actualiteit heeft.

Gebeuren:  Openhuis vrijmetselaarsloge Moed en Volharding
Plaats:  Esstraat 42 A te Assen
Datum: Zaterdag 7 oktober 2006
Tijdstip: 10:00 uur t/m 16:00 uur

Voor inlichtingen:Commissie open huis
Dick van Gulik
Van Leeuwenhoekstraat 75
7908 BJ Hoogeveen
0528 268063 * 06 2206 0616
dvgulik@home.nl
Info: www.vrijmetselarij.nl

Bron: Asser Journaal 3 oktober 2006