Text/HTML

Minimaliseren

VLEDDER – In De Tippe wordt woensdag 14 maart om 20.00 uur een informatieavond gehouden over de Vrijmetselarij. De avond wordt georganiseerd door Welzijn Meppel Westerveld. De Vrijmetselarij is lange tijd gezien als een geheimzinnig genootschap. Velen vonden het ook een gevaarlijke groep: sterk internationaal, veel invloedrijke leden, bijzondere en geheimgehouden rituelen en taalgebruik.

Melle Assies van de Loge ( afdeling) ‘Moed en Volharding’ uit Assen zal belangstellenden daarover informeren. Speciaal voor deze omgeving wordt aandacht gegeven aan een stukje historie: wat heeft Prins Frederik van Oranje-Nassau( 1798-1864) als vrijmetselaar betekend voor de Maatschappij van Weldadigheid.

De informatieavond wordt georganiseerd door de cursuswerkgroep van Welzijn Meppel Westerveld op woensdag 14 maart in De Tippe, Vledder; aanvang 20.00 uur.