Text/HTML

Minimaliseren
Voorlichtingsavond in Loge Assen geeft inzicht in de Vrijmetselarij


ASSEN
– Wie altijd al heeft willen weten wat de vrijmetselarij inhoudt kan zich daar komende donderdagavond van op de hoogte stellen. Dan houdt loge “Moed en Volharding” een voorlichtings-bijeenkomst in het logegebouw Esstraat 43a.  

De wortels van de vrijmetselarij liggen in een ver verleden. Ze hebben zich voor het eerst gemanifesteerd in Engelse en Schotse bouwgenootschappen. Dit is ruim driehonderd jaar geleden en zij hebben dan een zuiver ambachtelijk karakter. Van dat ambachtelijk karakter in het verleden heeft de vrijmetselarij zich ontwikkeld tot een levensbeschouwelijk genootschap. Hierin heeft de vrijmetselarij talrijke termen en symbolen uit de bouwwereld overgenomen.

In ons land werd in 1734 de eerste loge opgericht. Vorig jaar werd het 250-jarig jubileum door de vrijmetselarij in Nederland en dus ook in Assen op grote schaal gevierd.

De vrijmetselaren zien hun organisatie als een eigentijdse stroming met een eeuwenlange traditie.


Ze handelen autonoom en ze zijn onafhankelijk van elke politieke of godsdienstige stroming.

De vrijmetselarij is voor mensen die zelfstandig op zoek zijn naar een zinvolle aanvulling in hun bestaan. Hierbij spelen symbolen en rituelen een belangrijke rol. De leden komen samen op een plaats die loge genoemd wordt.

Van oudsher zijn vrijmetselaren mannen. De meeste loges zijn dan ook mannenloges. In de loop van de tijd zijn er ook vrouwenloges en gemengde loges ontstaan. De loge in Assen is uitsluitend bestemd voor mannen.

De loge ‘Moed en Volharding’ bestaat sinds 26 juni 1878. De loge telt op dit moment ruim zestig leden die uit Assen en de omliggende plaatsen komen. De logebijeenkomsten worden wekelijks op dinsdagavond gehouden. Deze zijn verschillend van karakter. Zo zijn er avonden die comparities worden genoemd.

Deze hebben het karakter van een vergadering waar onderwerpen over de vrijmetselarij of andere van levens- en wereldbeschouwelijke aard aan de orde komen. Als de vergadering is geopend, houdt een lid of iemand van buiten de loge een inleiding. Hierover wordt dan van gedachte gewisseld. In een ruimte, die werkplaats of tempel wordt genoemd, vinden plechtigheden plaats met een ritueel karakter.

Dit  gebeurt bij de aanname van een nieuw lid als leerling die een verdere ontwikkeling doorloopt van gezel naar meester, zoals dat in de vrijmetselarij wordt genoemd.

Daarnaast zijn bij de opening van het jaar en in de perioden van de langste en kortste dag ook bijeenkomsten, die bij de vrijmetselarij een ritueel worden genoemd.

Het is niet alleen het lezen en spreken hierover, maar vooral het zien en ervaren, wat een goed inzicht kan geven in wat vrijmetselarij is. Het is kortom een avond voor mannen en vrouwen die belangstellend zijn.

Iedereen is op 25 oktober van harte welkom.

Vanaf 19:30 uur is de ontvangst met een kopje koffie waarna om 20:00 uur de voorlichtingsavond begint. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Asserjournaal 22 oktober 2007