Enter Title

Minimaliseren

Was het nieuwsgierigheid naar de mystieke sfeer rond de vrijmetselarij of nieuwsgierigheid naar hoe een loge er van binnen uitziet? Zo’n honderd belangstellenden hebben tijdens het Open Huis van de Asser Loge ‘Moed en Volharding’ voor hen zelf daar  een antwoord op kunnen vinden. Van het Logegebouw aan de Esstraat stonden de hele zaterdag de deuren open.

Men kon een kijkje nemen in de logetempel (men spreekt liever van ‘werkplaats’) en bezoekers namen kennis van de betekenis van de symbolen die daar te vinden zijn. In kleine groepjes kregen de belangstellenden van de aanwezige vrijmetselaars uitleg over wat de vrijmetselarij inhoudt en wat het voor de leden zelf betekent.
Dat leidde vaak tot heel persoonlijke gesprekken over wat mensen bewoog om op bezoek te komen en wat anderen bewogen heeft om zich bij de beweging aan te sluiten.

Dit Open Huis stond niet op zichzelf maar vormde een onderdeel van de viering van het 250-jarig bestaan van de Vrijmetselarij in Nederland. Die is een van de oudste organisaties in ons land en meteen ook een van de onbekendste. Daarom waren vandaag in heel Nederland alle deuren van logegebouwen voor het publiek geopend.

De voorzitter van de landelijke vereniging, Grootmeester Van Rossum, stelde zich er persoonlijk van op de hoogte hoe de belangstelling in den lande was en deed ook de Asser loge op zaterdagmiddag aan op door- reis naar Groningen.

Bron: Asserjournaal 7-10-2006